Norske droner satser på å bli verdensledende innenfor det Europeiske markedet.
Norske droner satser på å bli verdensledende innenfor det Europeiske markedet. (Foto: Nordic Unmanned)

Sandnes-selskapet sikter mot det Europeiske dronemarkedet

I 2014 startet en kompisgjeng droneselskapet Nordic Unmanned. De har allerede vunnet millionkontrakter i Norge. Neste leveranse er til myndighetene i Tyskland og Nederland. Ambisjonen er å være den foretrukne droneleverandøren i Europa.

  • Droner
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi er spesialiserte innenfor maritim næring og forsvarsektoren. Her har vi god kundeforståelse og kjenner til fremtidige behov. I tillegg til å levere droner, tilbyr vi analyser og modeller av terreng og bebyggelse.Det gir oss et konkurransefortrinn, sier Knut Roar Wiig, daglig leder i Nordic Unmanned.  

Økte omsetning med 300 prosent på ett år

Nordic Unmanned produserer store droner. Dronene programmeres til å overvåke og samle inn data fra et bestemt avgrenset område i sanntid. Dataen analyseresog brukes til å generere virkelighetsnære modellerfor kunden. Produktet kan med stor nøyaktighet fortelle hvordan terrenget ser ut.  

- Som selskap er vi relativt unge, menmine 11 medarbeidere har lang erfaring som er utrolig nyttig for det vi driver med i dag, og for vår kontinuerlige produktutvikling.Fra 2016 – 2017 økte omsetningen med rundt 300 prosent. Vi fortsetter å ta nye markedsandeler og vi regner med en vekst på 80 prosent i omsetning neste år, sier Knut Roar Wiig. 

Fra Sandnes til utenlandske politistyrker

Nordic Unmanneder allerede godt etablert i det norske markedet. Men selskapet har en bredere horisont, og i første omgang er ambisjonen å bli en ledende aktør i Europa innenfor offentlig sektor, maritim industri og energinæringen. Med Lockheed Martin som strategisk samarbeidspartner og med risikolån fra Innovasjon Norge, har selskapet allerede fått en fot innenfor i offentlig sektor i Europa.  

Med hjelp fra Innovasjon Norge har det norske selskapet inngått kontrakter både i Tyskland og Nederland, hvor de skal levere droner til politistyrkene.  

- Vi sikter oss inn både mot offentlige og private kunder. Lokal forståelse av forretningsmessige forhold og direkte kontakt med utenlandske kunder har vært sentralt nå som vi ønsker å etablere oss i utlandet. Vi ser at produktene vi leverer kan skaleres opp slik at de får et enda større bruksområde. Jeg tror dette gjør at vi helt naturlig vil tre inn i enda flere markeder fremover, sier Knut Roar Wiig. Innovasjon Norge har ikke bare tilrettelagt for kontakt med lokale kunder, de har også gitt selskapet et risikolån og en tapsgaranti.  

- Vi kunne ikke klart det uten Innovasjon Norge. For å satse internasjonalt kreves det en arbeidskapital og uten finansiering ville vi hatt betydelig større begrensninger. Bistand fra Innovasjon Norge gir oss styrke til å tre inn i nye markeder, legger Knut Roar Wiig til.  

Skal gjøre Stavanger smartere

Smarte byer er nærmest blitt et trendbegrep, og Stavanger har allerede fått status som Norges smartby-hovedstad. Nå samarbeider det offentlige med private aktører om å utvikle teknologien som kan gjøre Norge til ensmartby-eksportører.  

Nordic Unmanned er del av klyngeprosjektet Arena Smart City som er en Stavangerbasert næringsklyngemed ambisjoner om å bli Nordens ledende aktør innen 2021. Prosjektet finansieres av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. 

- Vårt bidrag i klyngenettverket er høynøyaktige 3D-modeller av terreng og bebyggelse. I planleggingssammenheng er dette svært effektivt. I en tid hvor infrastruktur endres hyppig og byggeprosesser går raskere enn noen ganghar data blitt en ferskvare. Derfor er det behov for teknologi som kan overvåke og gi raske statusoppdateringer, og det kan vi, sier Wiig. 

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen