Sandnes får ansiktsløft

Sandnes får ansiktsløft

Sandnes er for øyeblikket under en stor transformasjon, og byen skal få et massivt løft. Oppgraderingen har en budsjettramme på fem milliarder kroner, og begynner i havneområdet.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det norske folk flokker seg rundt havneområdene, derfor er også utviklingen av disse blitt svært viktig for byer og tettsteder. Utviklingen av Sandnes nye sentrumsområde begynner også her, i havneparken.

Med gjestehavn og ny promenade skal området bli attraktivt både for beboere og besøkende. Området, som er på omkring 150 000 kvadratmeter, skal frigjøres til restauranter og butikker, næringsbygg, boliger parker og torg. Som et symbol på byens satsning, skal også det nye området oppføres i havneområdet.

Områdeutviklingen er blitt et prosjekt i Framtidens Byer, og infrastrukturen vil få et fremtidsrettet løft. Det skal legges ny hovedvei i området rundt havneparken, og gatene skal være bilfrie. Grøntområder, en ny havnepromenade, samt brygger og strender vil prege området.

Arbeidet med fundamenteringen av den nye kaien på området ble utført av Seabrokers Entreprenør Service AS i regi av Vest Betong. Seabrokers Entreprenør Service AS er etter at de kjøpte opp Holt Risa i begynnelsen av 2014 et av regionens ledende fundamenteringsselskaper, og vi har snakket med Anders Tengs-Pedersen i Seabrokers for å høre mer om dette.

Utfordrende arbeid

Fundamenteringen av den nye kaien på Sandnes viste seg å bli utfordrende. Den opprinnelige kaien bestod av gammel steinfylling (steinjete`) fra eldre dager, og det var ikke fjell ned igjennom grunnen.

- Da måtte det bores først og så peles for at fundamentet skulle holde skikkelig. Her har vi sammen med Vest Betong kommet frem til veldig bra løsninger, og takket være godt samarbeid og god kompetanse fått gjort jobben på en svært kostnadsgunstig og effektiv måte for byggherren.  Byggherre er for dette prosjektet Sandnes Havn, og Vest Betong er utførende entreprenør, forteller Tengs-Pedersen.

Utgangspunktet er at havnen skal stå på en friksjonsbærende betongpæle, men siden steinjeteen var i veien måtte det bores igjennom denne først for at pelene skulle bli så rette som mulig.

- Da måtte vi først, fra lekter, bore rør på 508 mm i diameter ned 12 meter for å komme igjennom denne steinjeteen. Så måtte vi ramme betongpælene ned i rørene etterpå. De skulle ned på 35 meter før de stopper ved friksjon i grunnen, forteller Tengs-Pedersen.

- Dette var en utfordrende og spennende jobb, som vi sammen med Vest Betong fikk brynt oss skikkelig på. Høydemessig skulle rørene slås ned til en gitt kotehøyde, derfor måtte vi lage et eget system for å få dette til.

Etter at pælene var boret og rammet ned, måtte det utvikles et system for å få til å ramme ned selve pælen og stålrøret i eksakt høyde. På denne måten unngikk de å måtte kappe og frilegge pelene under vann.

- Vi hadde en feilmargin på 10 millimeter. Dette er noe vi ikke har gjort tidligere, og det var en helt ny måte å gjøre ting på for oss. Vi hadde gjort tilsvarende jobb med rør/pel på nabotomten, men fra land.

Viktig med gode gjennomganger

For å løse utfordringene på best mulig måte var det behov for flere gjennomganger på kontoret. Tengs-Pedersen forteller at de aldri var usikre på om de ville klare det, men at det var utfordrende å finne den mest effektive løsningen for å spare byggherren for kostnader.

- Skulle vi begynt å kappe dette under vann ville det blitt en helt annen prosess. Vi måtte derfor bruke laser for å måle rørene mens vi slo de ned. Vi sjekket høyden på rørene for hvert slag slik at vi fikk stoppet på riktig sted, avslutter Anders Tengs-Pedersen til Samferdsel og Infrastruktur.

Flere prosjekter

Sandnes kommune ligger som nummer syv på listen over norges største byer, med mer enn 73 000 innbyggere. Derfor var det naturlig å gi kommunen et løft. De neste fire årene planlegger kommunen å investere omkring 5 milliarder kroner i undervisnings- og omsorgsbygg, som skoler, barnehager og sykehjem. I sentrum skal det også bygges nytt hotell med 18 etasjer.

Mens kaien skal stå klar innen første kvartal neste år, forventes den totale områdeutviklingen ferdig innen 2020. Frem mot 2020 skal det skapes hele 15 000 nye arbeidsplasser i Sandnes sentrum, og frem mot 2040 skal det bygges 10 000 nye boliger for å gå den forventede befolkningsveksten i møte.

Ansvarlig for utviklingen av Sandnes, er Sandneslauget. Denne gruppen består av noen av norges fremste aktører innen byutvikling.

Til toppen