Samler Europa for historisk beredskapsøvelse

Samler Europa for historisk beredskapsøvelse

Økning i kjemikalieutslipp, tidligere alvorlige skipshendelser og økt trafikk gjør at Kystverket i år vil gjennomføre den største olje- og kjemikalievernøvelsen i norsk historie.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det skjer i Skagerrak, med utgangspunkt i Langesund, til høsten.

– Denne øvelsen vil gjøre oss bedre rustet til å møte økningen i sjøtransport av kjemikalier i Skagerrak og Oslofjorden, sier prosjektleder i Kystverket, Stig Wahlstrøm.

Tester internasjonal beredskap

Øvelsen er støttet av EU, og bærer navnet Skagerrak Chemical Oilspill Excercise (SCOPE) 2017. Sist uke var Kystverkets prosjektleder Stig Wahlstrøm i Brussel med en delegasjon som avspark for øvelsen. Der var også representanter for Telemark IUA (Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning), Sørøst politidistrikt og delegater fra Svenske Kustbevakningen og det danske forsvaret– som alle vil ha et medansvar dersom en alvorlig forurensningshendelse oppstår i Skagerrak.

– Dette er en nasjonal koordineringsøvelse der vi trener med andre aktører innen norsk beredskap, i tillegg er målet å styrke internasjonal koordinering ved akutte hendelser, sier prosjektleder for SCOPE2017, Stig Wahlstrøm.

Øver mobiliseringstid

Nasjonale aktører er brannvesen, politi, Kystvakta, Fylkesmannen med flere. Her vil Telemark IUA få en vesentlig rolle. Internasjonale samarbeidsavtaler som Norge er tilsluttet innebærer at aktører fra en rekke land deltar.

– Som Kystverket vil Danmark og Sverige få testet samarbeidet med Norge ved en hendelse, også i konkret med utstyr og mannskaper.. Det blir også en generell nettverks- og kompetansebygging for alle involverte, samt at EU får testet mobilisering av sine EUCP-team, innen akutt forurensning til sjøs, forklarer Wahlstrøm.

Stort forurensningspotensiale i Grenland

Jan Kristoffersen fra IUA Telemark ser på øvelsen som svært viktig for regionen han representerer.

– I Telemark har vi ansvar for landets største risikoregion knyttet til akutt forurensning. Vi har store landbaserte bedrifter med tilhørende maritim sjøtransport av farlig gods som utgjør et stort potensiale for store forurensningshendelser, sier han.

Den unike kystlinjen og naturmangfoldet gjør beredskapen mot akutt forurensning svært viktig for lokalsamfunnet. Med opprydningsarbeidet etter grunnstøtingene til Full City og Godafoss friskt i minne, og bevisstheten på risikotrafikken inn og ut av fjorden er øvelsen svært viktig for Telemark.

– SCOPE2017 gjør at vi får testet håndteringsevnen vår, og samhandling med andre beredskapsaktører både fra Norge og nabolandene våre, sier Kristoffersen.

–  Vi ser spesielt fram til å få testet vår kjemikaliedykkerberedskap, og gjennomføringen av strandrenseoperasjon med innsatsorganisering.

Lokal synlighet

Innbyggere i Langesund vil merke noe mer tilstrømning av personell og internasjonale observatører i forbindelse med øvelsen, mens det er på sjøen det vil bli mest fartøy å se.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen