Samfunnsaksept og kommunikasjon tema på høstmøte

Samfunnsaksept og kommunikasjon tema på høstmøte

Alexandra Bech Gjørv, Stein Lier-Hansen og Ole Christian Apeland er blant foredragsholdere på Norsk Bergindustri og Norsk Bergforenings høstmøte i Trondheim 11.-13- oktober.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Verden er på vei inn i en ny, grønn steinalder. Solceller, el-biler, vindmøller og annen miljøvennlig teknologi krever sikker tilgang på en lang rekke mineralske råstoffer. Norge har et kjempepotensial for å ta en enda viktigere rolle i framtidens industri.

Samfunnsaksept og kommunikasjon

Høstmøtet er årets største nettverksarena i bergindustrien. Her treffes mennesker med engasjement for uttak og foredling av mineralske råstoffer fra ulike delbransjer, bedrifter og forvaltningen. Årets tema er samfunnsaksept og kommunikasjon.

- Vi leverer morgendagens materialer. Vimå selv fortelle omverden om mineralenes rolle i ethvert moderne samfunn og hvilke muligheter bransjen vår representerer, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter.

Hver nordmann forbruker i gjennomsnitt 15 tonn mineralske råstoffer årlig. Etterspørselen etter slike råstoffer øker kraftig både her hjemme og internasjonalt.

-Norge har fantastiske geologiske ressurser, høykompetent befolkning og et av verdens strengeste miljøregelverk. Alt ligger til rette for økt satsing på denne bransjen, men det krever samfunnsaksept og dialog med omverden, sier Gammelsæter.

Utflukter, konferanse revy og festmiddag

Bergindustriens høstmøte er ikke bare en faglig møteplass, de sosiale rammene rundt arrangementet er viktige. Deltakerne kan velge mellom utflukt til skiferbygda Oppdal eller byvandring i Trondheim med NGUs Tom Heldal som guide. UKA-revyen på Samfundet er også en del av programmet for dem som vil.

- Med godt over 200 påmeldte deltakere ligger det til rette for gode diskusjoner og mye sosialt samvær for bransjekollegaer fra hele landet, avslutter Gammelsæter.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen