Samarbeider for norsk kompositt i energibransjen

Samarbeider for norsk kompositt i energibransjen

Otera Infra og OPS Composite Solutions AS (OPS) har inngått en langvarig samarbeidsavtale om å jobbe for økt bruk av komposittmaster i energibransjen. Dette gjør dem godt forberedt når EU innfører forbud mot kreosot i 2018.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

De fleste kraftlinjer i Norge er bygget med master i tre som impregneres med kreosot. Dette er master som krever mye vedlikehold, i tillegg til at kreosot er et miljøfiendtlig materiale som også kan være kreftfremkallende. EU har foreslått forbud mot kreosot fra 2018.

Fremtidsrettede master

OPS er blant Norges fremste utviklere av løsninger i kompositt. Foreløpig leverer de produkter til olje- og teknologibransjen, men gjennom samarbeidet med Otera utvides porteføljen med komposittmaster.

- Kompositt er et fremtidsrettet materiale blant annet på grunn av dets unike holdbarhet, og vi ser at det kommer stadig nye store linjeprosjekter ut på markedet som baserer seg på komposittmaster. Samarbeidet vårt med OPS gjør at vi står sterkere i anbudskonkurranser, sier direktør for marked og innkjøp i Otera, Per O. Mikalsen.

Komposittmaster er vedlikeholdsfrie, og kan skreddersys avhengig av bruk og behov.

Jobber med pilotprosjekt

Administrerende direktør i OPS, Reidar Anderssen tror samarbeidet med en etablert aktør som Otera kan bidra til bedre kontakt med sluttbruker og markedet.

- Strengere krav til miljø, og krav til vedlikeholds-frihet vil føre til at netteiere velger nye materialer og installasjonsmetoder for nye prosjekter. Samtidig er det stort etterslep i utskiftning og vedlikehold av eksisterende linjer. Det totale livsløp kostnadene for en komposittlinje vil være konkurransedyktige i forhold til konvensjonelle løsninger, sier Anderssen.

Det er få andre leverandører av komposittmaster til det norske markedet, og per i dag ingen andre norske produsenter. OPS som en ny produsent av komposittmaster vil gi økt konkurranse og kan gi rimeligere produkter til markedet enn i dag.

- Kompositt er et mer kostbart materiale enn for eksempel tre. Samtidig er det mye å spare i forbindelse med installering av mastene. Kompositt er mye lettere enn tremaster og stålmaster, og det fører til redusert bruk av helikopter og enklere montering, sier Mikalsen.

Samarbeidet mellom Otera og OPS er i startfasen, og det jobbes nå med å realisere et pilotprosjekt i samarbeid med en netteier som vurderer å benytte seg av komposittmaster.

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen