Samarbeider for norsk kompositt i energibransjen

Samarbeider for norsk kompositt i energibransjen

Otera Infra og OPS Composite Solutions AS (OPS) har inngått en langvarig samarbeidsavtale om å jobbe for økt bruk av komposittmaster i energibransjen. Dette gjør dem godt forberedt når EU innfører forbud mot kreosot i 2018.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

De fleste kraftlinjer i Norge er bygget med master i tre som impregneres med kreosot. Dette er master som krever mye vedlikehold, i tillegg til at kreosot er et miljøfiendtlig materiale som også kan være kreftfremkallende. EU har foreslått forbud mot kreosot fra 2018.

Fremtidsrettede master

OPS er blant Norges fremste utviklere av løsninger i kompositt. Foreløpig leverer de produkter til olje- og teknologibransjen, men gjennom samarbeidet med Otera utvides porteføljen med komposittmaster.

- Kompositt er et fremtidsrettet materiale blant annet på grunn av dets unike holdbarhet, og vi ser at det kommer stadig nye store linjeprosjekter ut på markedet som baserer seg på komposittmaster. Samarbeidet vårt med OPS gjør at vi står sterkere i anbudskonkurranser, sier direktør for marked og innkjøp i Otera, Per O. Mikalsen.

Komposittmaster er vedlikeholdsfrie, og kan skreddersys avhengig av bruk og behov.

Jobber med pilotprosjekt

Administrerende direktør i OPS, Reidar Anderssen tror samarbeidet med en etablert aktør som Otera kan bidra til bedre kontakt med sluttbruker og markedet.

- Strengere krav til miljø, og krav til vedlikeholds-frihet vil føre til at netteiere velger nye materialer og installasjonsmetoder for nye prosjekter. Samtidig er det stort etterslep i utskiftning og vedlikehold av eksisterende linjer. Det totale livsløp kostnadene for en komposittlinje vil være konkurransedyktige i forhold til konvensjonelle løsninger, sier Anderssen.

Det er få andre leverandører av komposittmaster til det norske markedet, og per i dag ingen andre norske produsenter. OPS som en ny produsent av komposittmaster vil gi økt konkurranse og kan gi rimeligere produkter til markedet enn i dag.

- Kompositt er et mer kostbart materiale enn for eksempel tre. Samtidig er det mye å spare i forbindelse med installering av mastene. Kompositt er mye lettere enn tremaster og stålmaster, og det fører til redusert bruk av helikopter og enklere montering, sier Mikalsen.

Samarbeidet mellom Otera og OPS er i startfasen, og det jobbes nå med å realisere et pilotprosjekt i samarbeid med en netteier som vurderer å benytte seg av komposittmaster.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen