Samarbeider for norsk kompositt i energibransjen

Samarbeider for norsk kompositt i energibransjen

Otera Infra og OPS Composite Solutions AS (OPS) har inngått en langvarig samarbeidsavtale om å jobbe for økt bruk av komposittmaster i energibransjen. Dette gjør dem godt forberedt når EU innfører forbud mot kreosot i 2018.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

De fleste kraftlinjer i Norge er bygget med master i tre som impregneres med kreosot. Dette er master som krever mye vedlikehold, i tillegg til at kreosot er et miljøfiendtlig materiale som også kan være kreftfremkallende. EU har foreslått forbud mot kreosot fra 2018.

Fremtidsrettede master

OPS er blant Norges fremste utviklere av løsninger i kompositt. Foreløpig leverer de produkter til olje- og teknologibransjen, men gjennom samarbeidet med Otera utvides porteføljen med komposittmaster.

- Kompositt er et fremtidsrettet materiale blant annet på grunn av dets unike holdbarhet, og vi ser at det kommer stadig nye store linjeprosjekter ut på markedet som baserer seg på komposittmaster. Samarbeidet vårt med OPS gjør at vi står sterkere i anbudskonkurranser, sier direktør for marked og innkjøp i Otera, Per O. Mikalsen.

Komposittmaster er vedlikeholdsfrie, og kan skreddersys avhengig av bruk og behov.

Jobber med pilotprosjekt

Administrerende direktør i OPS, Reidar Anderssen tror samarbeidet med en etablert aktør som Otera kan bidra til bedre kontakt med sluttbruker og markedet.

- Strengere krav til miljø, og krav til vedlikeholds-frihet vil føre til at netteiere velger nye materialer og installasjonsmetoder for nye prosjekter. Samtidig er det stort etterslep i utskiftning og vedlikehold av eksisterende linjer. Det totale livsløp kostnadene for en komposittlinje vil være konkurransedyktige i forhold til konvensjonelle løsninger, sier Anderssen.

Det er få andre leverandører av komposittmaster til det norske markedet, og per i dag ingen andre norske produsenter. OPS som en ny produsent av komposittmaster vil gi økt konkurranse og kan gi rimeligere produkter til markedet enn i dag.

- Kompositt er et mer kostbart materiale enn for eksempel tre. Samtidig er det mye å spare i forbindelse med installering av mastene. Kompositt er mye lettere enn tremaster og stålmaster, og det fører til redusert bruk av helikopter og enklere montering, sier Mikalsen.

Samarbeidet mellom Otera og OPS er i startfasen, og det jobbes nå med å realisere et pilotprosjekt i samarbeid med en netteier som vurderer å benytte seg av komposittmaster.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen