Rydder i gamle synder

Rydder i gamle synder

Over 180 tonn med gamle skinner, sviller og skrap er samlet opp langs Randsfjordbanen. Etter mange år i grøfta er det nå levert til et godkjent mottak.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Å levere avfall til sortering og gjenvinning er en selvfølge i dag. Slik var det ikke da Arve Bakken begynte på jernbanen i 1974.

- Da gjaldt det å finne et passe sted å tømme det og fylle over: Gamle sviller, jernskrot, alt vi ville bli kvitt. Noe annet var ikke tema, forteller den erfarne byggelederen på Hønefoss.

Gammel plattform

En av fyllplassene ligger ved Kattfoss mellom Geithus og Åmot. Her fant ryddegjengen et isfjell av sviller, jernskrot, metalltråd, jord og stein.

[factbox id="1"]

- Vi ble overrasket over hvor mye det var. Blant annet identifiserte vi den gamle plattformen på Kattfoss holdeplass og rester etter et svillebytte på 1980-tallet. Stedet har tydeligvis vært brukt som fyllplass i mange år, sier byggeleder Tor Veslegard, som har fulgt opp prosjektet.

Jobben på Ringerike er utført av firmaet Øynebråten anleggsteknikk og startet med Roa-Hønefossbanen i fjor. Nå er også Randsfjordbanen fra Hønefoss til Skotselv ferdig, og kun den siste biten til Hokksund står igjen. Prosjektet har hittil kostet 2 millioner kroner. Nylig leverte de inn 55 tonn kreosotsviller og 94 tonn skinner til avfallsmottak.

Dyrt å bli kvitt

- Rundt en tredel av kostnadene går til å bli kvitt avfallet. Men opprydding er ikke bare en utgiftspost: Gamle stålskinner, skrapjern og kabler kan selges videre, forteller Veslegard. Grøftefyllet har gitt 100 000 kroner i inntekter.

Oppryddingen langs linjer og på stasjoner startet i 2015 og har gitt synlige resultater blant annet langs Nordlandsbanen og Rørosbanen.

Fra salgsvare til farlig avfall

Arve Bakken husker den gangen de solgte utrangerte sviller til folk som brukte dem i hagen eller på hytta. Siden 2016 er det forbudt å selge kreosotholdige sviller, som nå skal behandles som farlig avfall.

- I dag sorterer og leverer vi alt. Til og med løsmasser skal analyseres og leveres hvis de inneholder skadelige stoffer. Før bare fylte vi massene i en skråning. Det er bra å få sortert og levert det ordentlig, slår han fast.

Banesjef Guro Torpe er fornøyd med ryddingen.

- Det er viktig at det ser skikkelig ut, og at vi følger opp Bane NORs miljøprofil. Dette er en populær turistbane, spesielt om sommeren, og en ryddig strekning betyr mye for inntrykket de reisende får av jernbanen, sier hun.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen