Rv. 83 sør for Harstad sikrere for MC

Rv. 83 sør for Harstad sikrere for MC

Rv. 83 rett sør for Harstad er første strekning i Troms hvor det nå er gjort en ekstra innsats for å gjøre det ekstra sikkert for de som kjører motorsykkel. Målet er 0 alvorlige skadde og drepte.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Som en av de aller første strekningene i Nord-Norge er det gjennomført en rekke tiltak på rv. 83 sør for Harstad, for å gjøre det ekstra trygt for de som kjører motorsykkel.

Motorsykkelføreren sitter utsatt til, og når uhellet er ute er det ofte terreng og objekter langs vegen som utgjør en trussel mot føreren. Statens vegvesen har en nasjonal plan for å bedre trafikksikkerheten på vegene våre, og i den planen er det bestemt at man skal opprette såkalte 0-visjonsstrekninger for MC-ulykker, sier Geir Jørgensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

En typisk MC-strekning

Etter en vurdering ble strekningen mellom Tjeldsundbrua og Mølnåstunnelen sør for Harstad valgt ut som en slik 0-visjonsstrekning, som den andre strekningen i Nord-Norge. Strekningen ble valgt ut fordi dette er en typisk MC-strekning med mange utfordrende partier og svinger. Det er mange forbedringsmuligheter og mye trafikk på denne strekningen.

Det har også vært relativt mange ulykker på strekningen, 5 ulykker med 6 involvert, hvor en av dem var en dødsulykke (tall fra 2001-2011).

Etter en inspeksjon av strekningen ble det foreslått en del konkrete tiltak, og Vegvesenet har hatt et godt samarbeid med Norsk Motorcykkel Union (NMCU) i dette arbeidet.

– Strekningen har utfordringer som mange svinger med dårlig sikt, lavt rekkverk, usikret sideterreng, løs grus i sving, ujevn vegskulder, slitasjespor og påkjøringsfarlige skiltoppsett, sier Jørgensen.

Tiltakene kan i seg selv ikke hindre ulykkene, men skulle uhellet først være ute skal de gjøre konsekvensene mindre.

900 meter underskinner

På strekningen har vi hevet ca. 1100 meter rekkverk og montert ca. 900 m underskinner. I tillegg har vi utbedret 22 rekkverksavslutninger, og utbedret grøfter og skråninger. Disse tiltakene er også gunstige for bilister.

Det er brukt om lag 1,3 million kroner til dette, det vil si ca. 1450 kroner pr. meter.

– Det viktigste av disse tiltakene er monteringen av underskinner på autovernet. Det skal hindre at MC-føreren sklir under autovernet og skader seg på stolper også videre, sier Jørgensen.

ANLEGGSARBEID/17. august 2018

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Sjefen i Nye Veier har samlet toppdirektørene fra Veidekke og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbefaring og erfaringsdeling på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv. Et uvanlig, men nyttig, tiltak for å bedre sikkerhet i anleggsbransjen. Les hele saken

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen