Ruukki Construction sertifisert for installasjon av stålrammer

Ruukki Construction sertifisert for installasjon av stålrammer

Ruukki har mottatt to nye sertifikater i forbindelse med installasjon av st ålstrukturer . Arbeid med sertifiserte prosedyrer øker driftssikkerheten og reduserer risikoene som er forbundet med installasjonen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bærende stålstrukturer – for eksempel i bygninger og broer – som er produsert hos Ruukki vil alltid være CE - merket isamsvar med standarden EN 1090. Dette dekker også sveisearbeid i samsvar med standarden EN ISO 3834. Den sertifiserte produksjonen gjennomføres ved Ruukkis fabrikker i Oborniki i Polen og Gargždai i Litauen, i tillegg til vedanleggene i Peräseinäjoki og Ylivieska i Finland .

[factbox id="1"]

Ruukki har også mottatt frivillig sertifisering i samsvar med EN 1090 og EN ISO 3834 for installasjon av stålstrukturer .Målet med denne sertifiseringen er å minimere risikoen forbundet med installasjonen og øke driftssikkerheten underinstallasjon hos kundene. De nye sertifiseringene dekker alt installasjonsarbeid i de nordiske landene.

Forberedende arbeid for sertifiseringene ble utført i nært samarbeid mellom avdelingene for installasjon, sveising, kvalitetsarbeid og prosjektstyring. Sertifiseringene for Ruukki Construction ble godkjent av den uavhengige parten Inspecta Sertifiointi Oy.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen