Ruukki Construction sertifisert for installasjon av stålrammer

Ruukki Construction sertifisert for installasjon av stålrammer

Ruukki har mottatt to nye sertifikater i forbindelse med installasjon av st ålstrukturer . Arbeid med sertifiserte prosedyrer øker driftssikkerheten og reduserer risikoene som er forbundet med installasjonen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bærende stålstrukturer – for eksempel i bygninger og broer – som er produsert hos Ruukki vil alltid være CE - merket isamsvar med standarden EN 1090. Dette dekker også sveisearbeid i samsvar med standarden EN ISO 3834. Den sertifiserte produksjonen gjennomføres ved Ruukkis fabrikker i Oborniki i Polen og Gargždai i Litauen, i tillegg til vedanleggene i Peräseinäjoki og Ylivieska i Finland .

[factbox id="1"]

Ruukki har også mottatt frivillig sertifisering i samsvar med EN 1090 og EN ISO 3834 for installasjon av stålstrukturer .Målet med denne sertifiseringen er å minimere risikoen forbundet med installasjonen og øke driftssikkerheten underinstallasjon hos kundene. De nye sertifiseringene dekker alt installasjonsarbeid i de nordiske landene.

Forberedende arbeid for sertifiseringene ble utført i nært samarbeid mellom avdelingene for installasjon, sveising, kvalitetsarbeid og prosjektstyring. Sertifiseringene for Ruukki Construction ble godkjent av den uavhengige parten Inspecta Sertifiointi Oy.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen