Ruter og Sporveien inviterer rådgivere og konsulenter til leverandørmøte
(Foto: Sporveien)

Ruter og Sporveien inviterer rådgivere og konsulenter til leverandørmøte

Kommende strategi-, planleggings- og utbyggingsprosjekter for kollektivtrafikkens infrastrukturplaner står på agendaen når Ruter og Sporveien inviterer rådgivere og konsulenter til leverandørmøte 22. november.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kollektivtrafikken i og rundt hovedstaden går noen spennende år i møte. Bærekraftig bevegelsesfrihet med blant annet utslippsfrie busser og båter er del av dette. Det kommer en rekke prosjekter med ladeinfrastruktur for busser, ny sentrumstunnel og utbedringer på eksisterende T-banelinjer. Til dette trenger Ruter og Sporveien rådgivere og konsulenter til å utføre alt fra overordnede utredninger og analyser til detaljplaner. 

Ruter og Sporveien inviterer til dette felles møtet for å gi informasjon om våre ambisjoner, utfordringer, behov og planlagte prosjekter. Hensikten er å gi innsikt i våre planer og behov på kort og lengre sikt at dere som leverandører kan planlegge og forberede mulige bidrag til oss. Det vil i etterkant være mulig å be om en-til-en møter.

Til toppen