Ruter og Sporveien inviterer rådgivere og konsulenter til leverandørmøte
(Foto: Sporveien)

Ruter og Sporveien inviterer rådgivere og konsulenter til leverandørmøte

Kommende strategi-, planleggings- og utbyggingsprosjekter for kollektivtrafikkens infrastrukturplaner står på agendaen når Ruter og Sporveien inviterer rådgivere og konsulenter til leverandørmøte 22. november.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kollektivtrafikken i og rundt hovedstaden går noen spennende år i møte. Bærekraftig bevegelsesfrihet med blant annet utslippsfrie busser og båter er del av dette. Det kommer en rekke prosjekter med ladeinfrastruktur for busser, ny sentrumstunnel og utbedringer på eksisterende T-banelinjer. Til dette trenger Ruter og Sporveien rådgivere og konsulenter til å utføre alt fra overordnede utredninger og analyser til detaljplaner. 

Ruter og Sporveien inviterer til dette felles møtet for å gi informasjon om våre ambisjoner, utfordringer, behov og planlagte prosjekter. Hensikten er å gi innsikt i våre planer og behov på kort og lengre sikt at dere som leverandører kan planlegge og forberede mulige bidrag til oss. Det vil i etterkant være mulig å be om en-til-en møter.

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen