Inngangen til i sidetunnelen på E39 Rogfast - E13 Arsvågen i Rogaland.
Inngangen til i sidetunnelen på E39 Rogfast - E13 Arsvågen i Rogaland. (Foto: Snowvision / Statens vegvesen)

Rogfast sidetunnelløp ferdig drevet

Sist uke ble NCC Infrastructure ferdig med drivingen av det ene løpet i sidetunnelen på E39 Rogfast  - E13 Arsvågen, Bokn kommune i Rogaland. Oppdraget er en del av det som blir Norges største vegtunnelprosjekt.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Torsdag sist uke hadde NCCs mannskaper ferdigsprengt det ene løpet i den to kilometer lange transporttunnelen.

– Sprengning av løp nummer to pågår fortsatt, og vi vil nå begynne å ta ut masser for å forberede hallene hvor ventilasjonen til hovedløpene skal plasseres, forteller prosjektleder Frank Grønvold i NCC Infrastructure.

Ene løpet på sidetunnelen er ferdig sprengt, og det andre nærmer seg. Illustrasjon: NCC

Sidetunnelen som er i to løp, skal benyttes til massetransport under bygging av hovedløpene, og deretter som ventilasjonstunneler når Rogfast åpner.

NCCs mannskaper i arbeide på stuff i sidetunnelen på E39 Rogfast - E13 Arsvågen i Rogaland. Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Prosjektet omfatter blant annet også etablering av deponi for tunnelmassene, opprustning av Arsvegen fram til påhuggsområde for hovedløpene,  pumpeledning, VA grøft og fremføring av rørtrase for høyspentkabler.

Til toppen