Klare farger gir god synlighet.
Klare farger gir god synlighet. (Foto: NCC)

Røde sykkelveier får oppmerksomhet

NCC har de siste årene utviklet en støpeasfalt som gir gode og skarpe farger. Røde sykkelveier i både Oslo, Trondheim og på Lillestrøm blir nå lagt merke til.

  • Asfalt
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

NCC gjør sin satsing på støpeasfalt gjennom merkevaren Binab Spesialdekker og områdesjef Thor Kvam forteller om stor interesse for den røde støpeasfalten.

Synlighet

Vi har fått et fargespekter med klare og friske farger, som bidrar til synlighet i trafikken og markerte skiller. Støpeasfalten bidrar dermed til godt markerte felter og økt sikkerhet for syklister og gående, sier Binab-sjef Thor Kvam.

Binab bruker en blank bitumen som gjør at det kan produseres støpeasfalt i en rekke farger gjennom å tilsette ønsket fargestoff.  Foreløpig er det rød asfalt til sykkelveier som har fått mest oppmerksomhet.

Fargekart: Støpeasfalt i en rekke farger.
Fargekart: Støpeasfalt i en rekke farger. Foto: NCC

- Vi har gjort en rekke testlegginger rundt om i landet og det ser veldig bra ut. Vi tror at også andre farger vil kunne slå an og vi jobber med flere interessenter, sier Thor Kvam.

Lillestrøm

På Lillestrøm har det 270 meter lange sykkelfeltet i Brandvoldgata blitt lagt merke til av både beboere og bransjen. Overingeniør Roger Solli i Skedsmo kommune er så langt godt fornøyd med det røde dekket som klart markerer sykkelfeltet i gaten.

- Jobben ble gjennomført veldig bra og vi har forventninger om et godt og holdbart dekk, sier Roger Solli.

Han opplever at dekket gir veldig god friksjon i forhold til den tradisjonelle asfalten som ligger på deler av veien.

Sykkelfeltet i Brandvoldgata i Lillestrøm blir lagt merke til.
Sykkelfeltet i Brandvoldgata i Lillestrøm blir lagt merke til. Foto: NCC

- Vi har nå lagt den røde støpeasfalten på ¼ av veistrekningen og har planer om å legge mer neste sesong. Vi får nå litt erfaring med dekket og så vil vi gjøre en vurdering etter hvert sier han.

Thor Kvam tror interessen for farget støpeasfalt vil øke i omfang i årene fremover.

- Flere kommuner har vist interesse og tatt turen til Brandvoldgata og den røde sykkelgaten. Vi er derfor godt fornøyd med mottakelsen den røde asfalten har fått og tror at det de kommende årene skal bli flere røde sykkelveier rundt om i landet. Samtidig tror vi bruksområdet med andre farger på dekket vil gjøre støpeasfalt interessant i andre miljøer. Både skoler, parker, og næringseiendommer vil nok kunne få et annet uttrykk med farget støpeasfalt, avslutter Områdesjef Thor Kvam.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen