Ringvegkonseptet skal legges til grunn

Ringvegkonseptet skal legges til grunn

Etter drøftinger i regjeringen har Samferdselsdepartementet besluttet at Ringvegkonseptet skal legges til grunn for den videre planleggingen av transportsystemet i Tønsbergregionen. Dette er et fylkesvegprosjekt, og departementet har lagt vekt på de lokalpolitiske vedtak som gjelder ønsker om trasé.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er behov for bedre vegløsninger for Tønsbergregionen. Konseptet omfattter ny fastlandsforbindelse Tønsberg – Nøtterøy nær Tønsberg sentrum, enten som bru/tunnel Korten - Teie eller som bru/tunnel Jarlsberg – Teie, går det fram av et brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet.

Man bør unngå å lede mer biltrafikk inn mot sentrumsområder

- I den videre planleggingen vil det være opp til lokale myndigheter å avklare nærmere hvilke løsninger som skal utvikles videre, Korten  - Teie  eller Jarlsberg - Teie, bru eller tunnel. Samferdselsdepartementet er opptatt av at det innenfor den valgte løsningen skal legges til rette for best mulig trafikkavvikling for hele regionen, og at man bør unngå å lede mer biltrafikk inn mot sentrumsområder. Fordi man lokalt planlegger bruk av bompenger, er det viktig at løsninger og kostnader søkes holdt innenfor de anslagene som er lagt til grunn i tidligere utredninger og i departementets beslutningsgrunnlag for valg av Ringvegkonseptet.  Den valgte løsningen skal legges til grunn for videre planlegging av en eventuell bypakke for Tønsberg, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen