Ringvegkonseptet skal legges til grunn

Ringvegkonseptet skal legges til grunn

Etter drøftinger i regjeringen har Samferdselsdepartementet besluttet at Ringvegkonseptet skal legges til grunn for den videre planleggingen av transportsystemet i Tønsbergregionen. Dette er et fylkesvegprosjekt, og departementet har lagt vekt på de lokalpolitiske vedtak som gjelder ønsker om trasé.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er behov for bedre vegløsninger for Tønsbergregionen. Konseptet omfattter ny fastlandsforbindelse Tønsberg – Nøtterøy nær Tønsberg sentrum, enten som bru/tunnel Korten - Teie eller som bru/tunnel Jarlsberg – Teie, går det fram av et brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet.

Man bør unngå å lede mer biltrafikk inn mot sentrumsområder

- I den videre planleggingen vil det være opp til lokale myndigheter å avklare nærmere hvilke løsninger som skal utvikles videre, Korten  - Teie  eller Jarlsberg - Teie, bru eller tunnel. Samferdselsdepartementet er opptatt av at det innenfor den valgte løsningen skal legges til rette for best mulig trafikkavvikling for hele regionen, og at man bør unngå å lede mer biltrafikk inn mot sentrumsområder. Fordi man lokalt planlegger bruk av bompenger, er det viktig at løsninger og kostnader søkes holdt innenfor de anslagene som er lagt til grunn i tidligere utredninger og i departementets beslutningsgrunnlag for valg av Ringvegkonseptet.  Den valgte løsningen skal legges til grunn for videre planlegging av en eventuell bypakke for Tønsberg, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen