Ringvegkonseptet skal legges til grunn

Ringvegkonseptet skal legges til grunn

Etter drøftinger i regjeringen har Samferdselsdepartementet besluttet at Ringvegkonseptet skal legges til grunn for den videre planleggingen av transportsystemet i Tønsbergregionen. Dette er et fylkesvegprosjekt, og departementet har lagt vekt på de lokalpolitiske vedtak som gjelder ønsker om trasé.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er behov for bedre vegløsninger for Tønsbergregionen. Konseptet omfattter ny fastlandsforbindelse Tønsberg – Nøtterøy nær Tønsberg sentrum, enten som bru/tunnel Korten - Teie eller som bru/tunnel Jarlsberg – Teie, går det fram av et brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet.

Man bør unngå å lede mer biltrafikk inn mot sentrumsområder

- I den videre planleggingen vil det være opp til lokale myndigheter å avklare nærmere hvilke løsninger som skal utvikles videre, Korten  - Teie  eller Jarlsberg - Teie, bru eller tunnel. Samferdselsdepartementet er opptatt av at det innenfor den valgte løsningen skal legges til rette for best mulig trafikkavvikling for hele regionen, og at man bør unngå å lede mer biltrafikk inn mot sentrumsområder. Fordi man lokalt planlegger bruk av bompenger, er det viktig at løsninger og kostnader søkes holdt innenfor de anslagene som er lagt til grunn i tidligere utredninger og i departementets beslutningsgrunnlag for valg av Ringvegkonseptet.  Den valgte løsningen skal legges til grunn for videre planlegging av en eventuell bypakke for Tønsberg, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen