Ringeriksbanen: Flere stillinger lyses nå ut

Ringeriksbanen: Flere stillinger lyses nå ut

Arbeidet med å bemanne opp sentrale stillinger i Norges største fellesprosjekt for veg og bane fortsetter. Nå lyses prosjektsjefstillinger ut sammen med flere andre stillinger. Nylig var det ‘kick-off’ for arbeidet med planprogrammet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Prosjektsjefstillingene i Ringeriksbaneprosjektet som nå lyses ut er sentrale stillinger som skal ha ansvar for å bygge opp organisasjonen og lede arbeidet med planlegging, prosjektering og bygging.

I tillegg lyses det nå også ut stillinger som kommunikasjonsrådgiver, dokumentsyringsleder og kvalitetsleder. Dette er de første seks av 18 stillinger som lyses ut de kommende to ukene.

[factbox id="1"]

Kick-off

Nylig var det ‘kick-off’ for lederteamet i Ringeriksbanen.

– Målet var å dele kunnskap, bli kjent og komme raskest mulig i gang, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen.

– Dette er viktig etter som vi har en særdeles stram framdriftsplan. Alle fem i ledergruppa deltok, selv om bare to så langt har begynt i stillingene sine. Vi må jobbe hardt for å svare ut den ambisiøse framdriftsplanen som ligger i vår bestilling, sier Klokkersveen.

Fredag er det for øvrig første møte i prosjektstyret for Ringeriksbanen. Tema der er å bli kjent med prosjektet og å drøfte de største utfordringene framover.

- Det viktigste nå er at alle nødvendige avklaringer kommer på plass slik at vi kan varsle planoppstart, at vi får hentet inn nødvendige ressurser og bemanning, og at vi lykkes med å ta inn det tapte på framdrift, sier prosjektdirektøren.

De stillingene som nå er lyst har søknadsfrist 14.april. Stillingene finner du her.

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen