Ringeriksbanen: Flere stillinger lyses nå ut

Ringeriksbanen: Flere stillinger lyses nå ut

Arbeidet med å bemanne opp sentrale stillinger i Norges største fellesprosjekt for veg og bane fortsetter. Nå lyses prosjektsjefstillinger ut sammen med flere andre stillinger. Nylig var det ‘kick-off’ for arbeidet med planprogrammet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Prosjektsjefstillingene i Ringeriksbaneprosjektet som nå lyses ut er sentrale stillinger som skal ha ansvar for å bygge opp organisasjonen og lede arbeidet med planlegging, prosjektering og bygging.

I tillegg lyses det nå også ut stillinger som kommunikasjonsrådgiver, dokumentsyringsleder og kvalitetsleder. Dette er de første seks av 18 stillinger som lyses ut de kommende to ukene.

[factbox id="1"]

Kick-off

Nylig var det ‘kick-off’ for lederteamet i Ringeriksbanen.

– Målet var å dele kunnskap, bli kjent og komme raskest mulig i gang, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen.

– Dette er viktig etter som vi har en særdeles stram framdriftsplan. Alle fem i ledergruppa deltok, selv om bare to så langt har begynt i stillingene sine. Vi må jobbe hardt for å svare ut den ambisiøse framdriftsplanen som ligger i vår bestilling, sier Klokkersveen.

Fredag er det for øvrig første møte i prosjektstyret for Ringeriksbanen. Tema der er å bli kjent med prosjektet og å drøfte de største utfordringene framover.

- Det viktigste nå er at alle nødvendige avklaringer kommer på plass slik at vi kan varsle planoppstart, at vi får hentet inn nødvendige ressurser og bemanning, og at vi lykkes med å ta inn det tapte på framdrift, sier prosjektdirektøren.

De stillingene som nå er lyst har søknadsfrist 14.april. Stillingene finner du her.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen