Riktig å legge bilavgiftene på utslipp

Riktig å legge bilavgiftene på utslipp

I forslaget til statsbudsjett 2017 fortsetter dreiningen av kjøpsavgiftene på bil fra motorrom til utslipp.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Nyere, tryggere og mer miljøvennlige biler på veiene er viktig for klimaet og trafikksikkerhet, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF, Norges Automobil-Forbund. - Dreiningen til å legge avgift på utslipp i stedet for bilens motorkraft, vil på sikt føre til nedgang i klimautslippene fra den norske bilparken.

Regjeringen fortsetter å fase ut vekt- og effektkomponentene i engangsavgiften i årets statsbudsjett. Samtidig justeres CO2-avgiften i kjøpsavgiftene på bil. NAF har lenge vært en pådriver for at det er bilens utslipp som bør avgiftsbelegges. Samtidig har vekt-komponenten mye å si for å gjøre de mest trafikksikre bilene billigere. Derfor er det bra at denne reduseres.

Forurenser skal betale

Salgstallene for nye biler for 2016 viser at det fortsatt er noe vei å gå før man når klimamålene for utslipp fra vegtrafikken.

- Bilene som selges i dag vil leve lenge på norske veier. Da er det viktig at de modellene som slipper ut minst, er mest attraktive på pris også i dag. Nå skal vi se på detaljene i hvordan dette forslaget slår ut. Det er viktig at prinsippet om at forurenser skal betale også vises i bilsalget, sier Skjøstad.

Økte drivstoffavgifter

Som varslet økes veibruksavgiften på bensin med 15 øre/ l og diesel med 35 øre/ l. Dette skal kompenseres med blant annet om lag 12 % redusert årsavgift, noe NAF støtter.

- Da kan den enkelte betale avgift kun for den perioden bilen er i bruk, sier Skjøstad.

Kunne også økt vrakpanten

Det foreslås ingen endring i vrakpanten, ei heller tilskudd til vraking av de eldste bilene i neste års budsjett.

- Gjennomsnittsalderen for bilparken i Norge har stått stille på 10,5 år de siste fire årene. Det er nødvendig å få de eldste og mest forurensende bilene bort fra veiene. De rødgrønne doblet i sin tid vrakpanten, de kunne de blåblå også gjort, mener Skjøstad.

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen