Riktig å legge bilavgiftene på utslipp

Riktig å legge bilavgiftene på utslipp

I forslaget til statsbudsjett 2017 fortsetter dreiningen av kjøpsavgiftene på bil fra motorrom til utslipp.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Nyere, tryggere og mer miljøvennlige biler på veiene er viktig for klimaet og trafikksikkerhet, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF, Norges Automobil-Forbund. - Dreiningen til å legge avgift på utslipp i stedet for bilens motorkraft, vil på sikt føre til nedgang i klimautslippene fra den norske bilparken.

Regjeringen fortsetter å fase ut vekt- og effektkomponentene i engangsavgiften i årets statsbudsjett. Samtidig justeres CO2-avgiften i kjøpsavgiftene på bil. NAF har lenge vært en pådriver for at det er bilens utslipp som bør avgiftsbelegges. Samtidig har vekt-komponenten mye å si for å gjøre de mest trafikksikre bilene billigere. Derfor er det bra at denne reduseres.

Forurenser skal betale

Salgstallene for nye biler for 2016 viser at det fortsatt er noe vei å gå før man når klimamålene for utslipp fra vegtrafikken.

- Bilene som selges i dag vil leve lenge på norske veier. Da er det viktig at de modellene som slipper ut minst, er mest attraktive på pris også i dag. Nå skal vi se på detaljene i hvordan dette forslaget slår ut. Det er viktig at prinsippet om at forurenser skal betale også vises i bilsalget, sier Skjøstad.

Økte drivstoffavgifter

Som varslet økes veibruksavgiften på bensin med 15 øre/ l og diesel med 35 øre/ l. Dette skal kompenseres med blant annet om lag 12 % redusert årsavgift, noe NAF støtter.

- Da kan den enkelte betale avgift kun for den perioden bilen er i bruk, sier Skjøstad.

Kunne også økt vrakpanten

Det foreslås ingen endring i vrakpanten, ei heller tilskudd til vraking av de eldste bilene i neste års budsjett.

- Gjennomsnittsalderen for bilparken i Norge har stått stille på 10,5 år de siste fire årene. Det er nødvendig å få de eldste og mest forurensende bilene bort fra veiene. De rødgrønne doblet i sin tid vrakpanten, de kunne de blåblå også gjort, mener Skjøstad.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen