Reparerer bruer og høyspentmaster

Reparerer bruer og høyspentmaster

Bruer og høyspentmaster har en felles fiende: korrosjon. Utsatt for vær, vind og forurensning. Varmgalvanisering gir god beskyttelse i mange år, men ikke evig.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Vedlikeholdet kan være en utfordring da det må utføres på til tider uveisomme lokasjoner.

– Nedslitt galvanisering kan bygges opp igjen på stedet til ønsket tykkelse og med fornyet levetid, sier Thor Smette, daglig leder Zinga Norway AS.

Utsatte konstruksjoner

For å sette opp strukturer som bruer, ledningsmaster og telekommunikasjonstårn er vi avhengig av å bruke jern og stål. Det er et anvendelig materiale, men alle metaller brytes ned over tid.

Med det vi kaller zinganisering kan du enkelt utføre vedlikehold og reparasjoner på stedet

Hovedfaktorene som normalt sett påvirker korrosjonshindrende belegg på stål er solstråling, lokale temperaturer, fuktighet, vind samt luftbåren forurensning.

– En korroderende høyspentmast er et tegn på at den galvaniske beskyttelsen i ferd med å miste sin effekt. Det er viktig å vurdere regalvanisering før korroderingen har kommet for langt, sier Smette.

– Hvilken metode som velges er helt avgjørende for om det faktisk blir et godt vedlikehold. Lokale reparasjoner som flekking med sinkrike malinger fungerer ikke, sier han.

Zinganisering

Komponentene er ofte varmgalvaniserte, dette er den beste metoden for å beskytte stål mot korrosjon. Men varmgalvanisering må gjøres innendørs, og verken bruer eller høyspentmaster kan demonteres for vedlikehold.

– Med det vi kaller zinganisering kan du enkelt utføre vedlikehold og reparasjoner på stedet, sier Smette.

Zinganisering beskytter stål mot korrosjon på samme måte som varmforsinking, Den kjemiske reaksjonen mellom sink og stål gir en spenning på 1,04 V.

[img id="1"]

– Zinga påføres en sandblåst eller sveiprenset overflate med pensel, malerulle eller sprøytepistol. Den benyttes alene som galvanisering eller som grunning under kompatibel maling, sier Smette.

– Zinga kan påføres ved omgivelsestemperatur, da unngår man forvrengning og andre misdannelser. Man oppnår en kvalitet på belegget som holder industristandard, forteller han.

Et kritisk punkt er rengjøring av overflatene før påføring. Innføring av sveiperens som alternativ til sandblåsing har gjort prosessen langt mer effektiv. Sveiperens skjer ved spyling under 700 bar trykk, med en slamliknende væske som inneholder sand og andre partikler.

– Sveiprens fjerner all forurensing og gir samme overflatefinish som sandblåsing. Men det er mer kostnadseffektivt, sier Smette.

– Sveiprens beholder den gamle sinken, men kutter toppen av sinklaget. Da får du en ru og ren overflate, og med nye strøk Zinga bygges det beskyttende sinklaget opp igjen til ønsket tykkelse, forteller han.

Hausmanns bru

Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS hadde en inspeksjonskontrakt med Bymiljøetaten i Oslo kommune, og Barmen hadde tidligere jobbet med Volvat bru. Det er kostbart å sette inn buss for T-banen, derfor ønsket Ruter en kort rehabiliteringsprosess.

– Vi var nødt til å finne et produkt som herdet raskt. Basert på erfaring fra blant annet Statens Vegvesen falt valget på Zinga, sier Karl Henning Barmen i Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS.

Hausmanns bru er en spesiell bru med støpejernsrekkverk fra 1892. Etter at den ble utvidet i 1986 var det ikke foretatt vedlikehold.

– Det var et klart behov for rehabilitering. Konstruksjonen var angrepet av korrosjon og det var sprekker i noen av rekkverkselementene, forteller Barmen.

Når du jobber med en så gammel og fin bru må du vite hva du holder på med

Til Hausmanns bru ønsket bymiljøetaten et system som gjorde at brua kunne stå i lang tid uten at det ble nødvendig med hyppig vedlikehold. Etter grundig rengjøring ble det lagt på tre sjikt: Først Zinga katodisk grunning, så et mellomsjikt med Zinga Lufer.

– Zinga Ceram som toppstrøk gir god beskyttelse med en silkematt finish. Triplex-løsningen ble valgt fordi vi syntes det var viktig å ta vare på bruens opprinnelige matte utseende, sier Smette.

– Når du jobber med en så gammel og fin bru må du vite hva du holder på med. Samtidig som du må ta hensyn til funksjonalitet og sikkerhet, er det viktig å bevare uttrykket så brua ikke taper seg i verdi, sier Barmen.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen