Renser morgendagens vann

Renser morgendagens vann

Filtralite er Lecas produktserie innenfor vannrensing. Filtralite tilbyr med sin unike porøsitet, de optimale betingelser for vanngjennomstrømming i et filtermedium, og greier dessuten effektivt å absorbere og holde fast på forurensning.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

For rensing av drikkevann

Dette er en produktserie for rensing av drikkevann. Filtralite Pure benyttes som filter i store anlegg for rensing av drikkevann. Her hjemme benyttes Filtralite Pure blant annet i Oset renseanlegg som leverer 90% av drikkevannet i Oslo.  I tillegg er Filtralite Pure i bruk i London, Tsjekkia, Israel, Australia, India, Frankrike, Canada og Hong Kong, for å ha nevnt noen.

For rensing av avløpsvann

Filtralite Clean er et filtermateriale med unik porøsitet som gir optimale forhold for biofilm-vekst og for vanngjennomstrømming i materialet, for slik å binde og absorbere flere urenheter. Dette gjør at større vannmengder kan bli filtrert gjennom det samme filtervolumet, siden kontaktflaten er større. Produktene reduserer også driftskostnadene. Filtralite Clean er en innovativ løsning av høy kvalitet skreddersydd for å møte morgendagens behov. Den benyttes i dag i renseanlegg i blant annet Sør-Korea, Italia, Kina, Portugal, Spania, Frankrike og Brasil. Her hjemme blant annet i VEAS renseanlegg utenfor Oslo, der anlegget renser avløpsvannet for nesten en million nordmenn.

For naturbasert rensing av avløpsvann

Filtralite Nature er en produktserie for såkalte infiltrasjonsanlegg og spesielt beregnet på mindre anlegg for eneboliger, hytter, hyttefelt etc. Filtralite Nature er velegnet for behandling på stedet av avløpsvann og fjerning av fosfor på steder der tilgang til kommunalt avløpsvann ikke er tilgjengelig.

JURIDISK/21. juni 2018

Involvering av entreprenører og rådgivere – mer vei for pengene!

I anleggsbransjen er konfliktnivået høyt. Dette er kostnadskrevende. Staten skal de neste 10 årene investere 933 milliarder kroner på vei og bane. Dette er dine og våre penger, og bør ikke brukes på konflikter – men på mer vei og bane av god kvalitet. Mulighetene ligger der, vi må bare tørre å utnytte dem. Les hele saken

Til toppen