Renoverer indre havn og bygger nye brygger i Tromsø

Renoverer indre havn og bygger nye brygger i Tromsø

- Sentrumshavna skal være et byrom og møtested for båtfolk og byens befolkning, sier driftssjef i Tromsø Havn Knut-Ivar Bendiksen.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Flytebryggene består av ei flytebrygge langs eksisterende kai. Denne er sammenkoblet med to 60 meter lange og 4 meter tversgående flytebrygger. Den nordre flytebryggen har 26 båser og den søndre har 10 plasser som er dimensjonert for båter opp til 45 fot. Det blir strøm- og vannuttak fra flere søyler som er montert på bryggene. Det skal også settes opp benker hvor båtfolket og byens befolkning forhåpentligvis kan sitte å nyte solen i sommer, smiler Bendiksen.

NOFI er leverandør av anlegget som skal være ferdig i løpet av mai måned.

- Vi gleder oss til å kunne tilby dette flotte anlegget til båtfolket og byens befolkning, avslutter Bendiksen.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen