Renoverer indre havn og bygger nye brygger i Tromsø

Renoverer indre havn og bygger nye brygger i Tromsø

- Sentrumshavna skal være et byrom og møtested for båtfolk og byens befolkning, sier driftssjef i Tromsø Havn Knut-Ivar Bendiksen.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Flytebryggene består av ei flytebrygge langs eksisterende kai. Denne er sammenkoblet med to 60 meter lange og 4 meter tversgående flytebrygger. Den nordre flytebryggen har 26 båser og den søndre har 10 plasser som er dimensjonert for båter opp til 45 fot. Det blir strøm- og vannuttak fra flere søyler som er montert på bryggene. Det skal også settes opp benker hvor båtfolket og byens befolkning forhåpentligvis kan sitte å nyte solen i sommer, smiler Bendiksen.

NOFI er leverandør av anlegget som skal være ferdig i løpet av mai måned.

- Vi gleder oss til å kunne tilby dette flotte anlegget til båtfolket og byens befolkning, avslutter Bendiksen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen