Rekordtidlig asfaltering i Oslo

Rekordtidlig asfaltering i Oslo

Mens Oslo-folk nøyt vinterferien, snudde Lemminkäinen Oslo seg rundt og satte uoffisiell Oslo-rekord i tidligasfaltering. Syklister og gående kunne glede seg over at gang- og sykkelveiene i Linjeparken var ferdig asfaltert i løpet av vinterferien.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- I løpet av den siste uka i februar fullførte vi asfalteringen av den nye gang- og sykkelveien i Linjeparken på Stovner. Takket være mannskap som var fleksible kunne vi legge svart asfalt, mens snøen lå hvit på bakken rundt, forteller Idar Brunvoll avdelingssjef for Lemminkäinen Oslo.

Totalt la Lemminkäinen Oslo om lag 500 tonn asfalt i uke 8 fordelt på to prosjekt. Det ene var den nevnte gang- og sykkelveien i Linjeparken, der Steen & Lund er entreprenør og Oslo kommune oppdragsgiver. Det andre prosjektet var asfaltering i et parkeringshus på Alnabru der Vedal var entreprenør.

Normalt er det ingen aktivitet på asfaltering i januar, februar og mars. I år kom Lemminkäinen altså i gang i februar.

- Været var langt fra det vi er vant med når vi asfalterer: Null grader og snødekte omgivelser ga en ekstra stemning i arbeidet. I oppdraget fikk Lemminkäinen også testet samarbeidet med avdelingens nye transportør Øynebråten Transport, forteller Brunvoll.

- Konkurransen om asfalteringsoppdragene på det sentrale Østlandet er knallhard, og den tidlige oppstarten er et symbol på det som skal kjennetegne Lemminkäinen Oslo. - For Lemminkäinen er det viktig å vise at vi strekker oss langt for å løse oppdragene våre med høy kvalitet og så raskt som mulig. Jeg er veldig stolt av teamet som fikk dette på plass i februar. Vi skal jobbe hardt for å få kundenes tillit og dermed ta nye markedsandeler i Osloregionen, avslutter Brunvoll.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen