Rekordstor satsing på planlegging

Rekordstor satsing på planlegging

Regjeringen satser hardere på InterCity-nettet på Østlandet. For 2016 er det satt av 835 millioner kroner til planlegging av de fire InterCity-strekningene.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[img id="1"]

På dagens tre InterCity-linjer mellom Oslo og Halden, Lillehammer og Skien videreføres planleggingen. For disse tre InterCity-strekningene legger regjeringen opp til å følge tidsplanen for utbygging som er angitt i Nasjonal transportplan 2014-2023. Dette betyr at det skal være sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Hamar, Tønsberg og Seut utenfor Fredrikstad i 2024. Ambisjonen er at sammenhengende dobbeltspor skal være fullt utbygd på de tre InterCity-strekningene i 2030.

- Regjeringens bevilgning på 835 millioner kroner til videre planlegging av InterCity-strekningene er gledelig, og betyr at vi kan holde god fremdrift, sier prosjektdirektør Anne Siri Haugen.

120 millioner til Ringeriksbanen

Av de foreslåtte midlene til planlegging av InterCity-utbygging, er 120 millioner kroner satt av til videre planlegging av Ringeriksbanen, den fjerde InterCity-strekningen på Østlandet. Regjeringen har i 2015 gitt Jernbaneverket og Statens vegvesen i oppdrag å starte reguleringsarbeidet for Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss og ny E16 som et felles prosjekt. Videre regulering gjennomføres med sikte på mulig felles anleggsstart i 2019 og mulig ferdigstilling av veg og bane i 2024. Det er lagt opp til å bruke statlig reguleringsplan.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen