Rekordstor satsing på planlegging

Rekordstor satsing på planlegging

Regjeringen satser hardere på InterCity-nettet på Østlandet. For 2016 er det satt av 835 millioner kroner til planlegging av de fire InterCity-strekningene.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[img id="1"]

På dagens tre InterCity-linjer mellom Oslo og Halden, Lillehammer og Skien videreføres planleggingen. For disse tre InterCity-strekningene legger regjeringen opp til å følge tidsplanen for utbygging som er angitt i Nasjonal transportplan 2014-2023. Dette betyr at det skal være sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Hamar, Tønsberg og Seut utenfor Fredrikstad i 2024. Ambisjonen er at sammenhengende dobbeltspor skal være fullt utbygd på de tre InterCity-strekningene i 2030.

- Regjeringens bevilgning på 835 millioner kroner til videre planlegging av InterCity-strekningene er gledelig, og betyr at vi kan holde god fremdrift, sier prosjektdirektør Anne Siri Haugen.

120 millioner til Ringeriksbanen

Av de foreslåtte midlene til planlegging av InterCity-utbygging, er 120 millioner kroner satt av til videre planlegging av Ringeriksbanen, den fjerde InterCity-strekningen på Østlandet. Regjeringen har i 2015 gitt Jernbaneverket og Statens vegvesen i oppdrag å starte reguleringsarbeidet for Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss og ny E16 som et felles prosjekt. Videre regulering gjennomføres med sikte på mulig felles anleggsstart i 2019 og mulig ferdigstilling av veg og bane i 2024. Det er lagt opp til å bruke statlig reguleringsplan.

INTERCITY/10. desember 2018

– Det er avgjørende viktig å tenke helhet

Mandag 26.november ble den offisielle byggestarten for dobbeltsporet fra Venjar på Gardermobanen til Eidsvoll Nord på Dovrebanen markert. – Det er avgjørende viktig å tenke helhet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale ved anleggsstarten. – Derfor bygger vi nå først ut hele indre intercitynettet, deretter ytre intercity. Les hele saken

Til toppen