Rekordproduksjon i norske vindkraftverk

Rekordproduksjon i norske vindkraftverk

Norske vindkraftverk hadde en gjennomsnittlig brukstid på 3045 timer i 2015. Den gamle rekorden fra 2011 på 2737 driftstimer ble dermed slått med god margin. Det ble også satt produksjonsrekord med 2,5 TWh vindkraft i fjor.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- En gjennomsnittlig driftstid på 3045 timer er meget godt. Erfaringene vi nå har fra nyere vindkraftverk, viser at moderne vindturbiner kan levere godt over 3000 brukstimer i året. Tallene bekrefter også at vi har svært gode vindressurser her i landet, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Strøm til 125 000 husstander

I 2015 ble det produsert mer vindkraft i Norge enn noen gang tidligere, viser NVE-rapporten Vindkraft - Produksjon i 2015. Det ble i fjor produsert totalt 2,5 TWh vindkraft, tilsvarende 1,7 prosent av den samlede kraftproduksjon i Norge. Produksjonsrekorden skyldes en kombinasjon av gode vindforhold i hele landet og svært god produksjon i nyere vindparker.

- Vindforholdene i fjor var omtrent like mye over normalen som i 2011, men driftstiden var mye høyere i 2015. Det indikerer at det har vært en betydelig teknologi- og kunnskapsutvikling de siste årene. Vindkraftverk med driftsstart etter 2011, hadde i 2015 en gjennomsnittlig brukstid på hele 3424 timer, påpeker Sanderud.

På nivå med havvind

Raggovidda vindkraftverk i Finnmark hadde sitt første hele driftsår i 2015. Vindkraftverket på 45 MW produserte hele 196,9 GWh, noe som tilsvarer en brukstid på 4375 timer og en kapasitetsfaktor på 50 prosent.

Kombinasjonen moderne vindturbiner og vindressurser i særklasse gjorde at Raggovidda i fjor produserte dobbelt så mye energi per vindturbin som gjennomsnittet for norske vindkraftverk

- Produksjonsresultatet fra Raggovidda vindkraftverk er ikke mindre enn oppsiktsvekkende godt. Det produserer på nivå med et godt havvindkraftverk i Nordsjøen, men til en betydelig lavere kostnad fordi vindkraftverket står på land, sier vassdrags- og energidirektøren.

Andre vindkraftverk med høy brukstid i 2015 var Lista med 3508 timer, Høg-Jæren med 3488 timer og Ytre Vikna med 3241 timer. Totalt 8 vindkraftverk hadde brukstid over 3000 timer i fjor.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen