Rejlers vinner rammeavtale med Agder Energi

Rejlers vinner rammeavtale med Agder Energi

Agder Energi med selskapene Agder Energi Nett, Agder Energi Vannkraft og Agder Energi Varme har inngått rammeavtale med Rejlers Norge om tekniske konsulenttjenester.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Kontrakten gjelder for to år, med opsjon for ytterligere to pluss ett år, og har en verdi på opp mot 125 millioner kroner.

-Rejlers har gjennom en årrekke vært en viktig leverandør av tekniske konsulenttjenester til Agder Energi i forbindelse med utbygging og vedlikehold av teknisk infrastruktur. Rejlers har som målsetting å lede an innen digitaliseringen av elkraft. Markedet for Automatisk Måleravlesning (AMS) er under utrulling og innen 2019 vil alle boliger i Norge ha to-veis kommunikasjon med nettet. Rejlers er allerede dominerende på dette området i Norge gjennom Embriq. Vi er derfor stolte og glade av å få fornyet tillit og ser fram til å forlenge samarbeidet, både innen tradisjonelle tjenester og inn i en tidsalder der digitalisering vil skyte fart sier Morten Thorkildsen, adm. direktør i Rejlers Norge.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen