Rejlers vinner rammeavtale med Agder Energi

Rejlers vinner rammeavtale med Agder Energi

Agder Energi med selskapene Agder Energi Nett, Agder Energi Vannkraft og Agder Energi Varme har inngått rammeavtale med Rejlers Norge om tekniske konsulenttjenester.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Kontrakten gjelder for to år, med opsjon for ytterligere to pluss ett år, og har en verdi på opp mot 125 millioner kroner.

-Rejlers har gjennom en årrekke vært en viktig leverandør av tekniske konsulenttjenester til Agder Energi i forbindelse med utbygging og vedlikehold av teknisk infrastruktur. Rejlers har som målsetting å lede an innen digitaliseringen av elkraft. Markedet for Automatisk Måleravlesning (AMS) er under utrulling og innen 2019 vil alle boliger i Norge ha to-veis kommunikasjon med nettet. Rejlers er allerede dominerende på dette området i Norge gjennom Embriq. Vi er derfor stolte og glade av å få fornyet tillit og ser fram til å forlenge samarbeidet, både innen tradisjonelle tjenester og inn i en tidsalder der digitalisering vil skyte fart sier Morten Thorkildsen, adm. direktør i Rejlers Norge.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen