Rejlers vant avtale for jernbanefaglig rådgivning

Rejlers vant avtale for jernbanefaglig rådgivning

Regjeringen skal styrke jernbanens rolle i transportsystemet. I jernbanereformen tas det høyde for at staten blant annet skal eie infrastruktur og togmateriell, ha ansvar for drift, vedlikehold og utbygging av jernbanenettet, samt å planlegge og koordinere togruter.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Det er med stor glede at vi kan annonsere at Rejlers Norge, har vunnet rammeavtalen for jernbanefaglig rådgivning knyttet til jernbanereformen for Samferdselsdepartementet.

- Gjennom denne avtalen viser Rejlers at vi representerer det ypperste av Jernbanefaglig kompetanse og erfaring i landet. Vi er stolte, glade og ikke minst ydmyke for å få en så viktig rolle fremover i å sikre gode og effektive produkter for kundene av jernbanetransport i fremtiden, sier Divisjonssjef Nils-Petter Aspestrand i Rejlers.

- Jeg tror vår styrke er god kjennskap til aktørene og sektoren totalt, samt at vi har jobbet med å forbedre og utvikle skinnegående transport over lang tid. Våre medarbeidere representerer en god blanding av formell utdanning og lang erfaring med praktisk drift og implementering. Samferdselsdepartementet skal få god drahjelp med vårt team slik at arbeidet med å reformere norsk jernbane lykkes, fortsetter Aspestrand.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen