Rejlers vant avtale for jernbanefaglig rådgivning

Rejlers vant avtale for jernbanefaglig rådgivning

Regjeringen skal styrke jernbanens rolle i transportsystemet. I jernbanereformen tas det høyde for at staten blant annet skal eie infrastruktur og togmateriell, ha ansvar for drift, vedlikehold og utbygging av jernbanenettet, samt å planlegge og koordinere togruter.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Det er med stor glede at vi kan annonsere at Rejlers Norge, har vunnet rammeavtalen for jernbanefaglig rådgivning knyttet til jernbanereformen for Samferdselsdepartementet.

- Gjennom denne avtalen viser Rejlers at vi representerer det ypperste av Jernbanefaglig kompetanse og erfaring i landet. Vi er stolte, glade og ikke minst ydmyke for å få en så viktig rolle fremover i å sikre gode og effektive produkter for kundene av jernbanetransport i fremtiden, sier Divisjonssjef Nils-Petter Aspestrand i Rejlers.

- Jeg tror vår styrke er god kjennskap til aktørene og sektoren totalt, samt at vi har jobbet med å forbedre og utvikle skinnegående transport over lang tid. Våre medarbeidere representerer en god blanding av formell utdanning og lang erfaring med praktisk drift og implementering. Samferdselsdepartementet skal få god drahjelp med vårt team slik at arbeidet med å reformere norsk jernbane lykkes, fortsetter Aspestrand.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen