Rejlers og Embriq klare for AMS

Rejlers og Embriq klare for AMS

Gjennom oppkjøpet av Embriq vil Rejlers utvikle nye tjenester og øke fokuset på digitaliseringen av den fysiske infrastrukturen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Innen 1. januar 2019 skal alle norske hjem ha en strømmåler som automatisk rapporterer forbruket til nettselskapet. Innføringen av avanserte måle- og styresystemer (AMS/AMR) er bare begynnelsen på en revolusjon innenfor produksjon og distribusjon i strømnettene, mener Morten Thorkildsen, administrerende direktør i Rejlers Norge.

– Det foregår nå en omfattende investering i infrastruktur i regi av de ulike nettselskapene. Det er først fra 2019 at dataene for fullt kommer inn og man får verdien ut av investeringene. Det som er viktig nå, er å se på mulighetene som oppstår når dataene blir tilgjengelige, innleder Thorkildsen.

AMS vil knytte bånd mellom energiselskapene og husstandene som igjen vil skape muligheter for å effektivisere driften og skape nye forretningsmodeller.

– Om du sammenligner strømnettet med trafikken på veiene våre ser man blant annet muligheten for å innføre «rushtidsavgift» på strømpriser. Ved hjelp av AMS kan man bruke varierende strømpriser som incentiv til å fordele forbruket utover døgnet, sier han.

[img id="2"]

– Dataene vil hjelpe oss med å forstå hva som faktisk skjer ute i nettet slik at vi kan ta bedre, raskere og sikrere beslutninger. Vi vil lettere og mer presist kunne se hvor investeringene skal gjøres, hvor sårbare elementer befinner seg, og hvor de største peakbelastningene oppstår. Vi får en ny kilde til kunnskap som igjen skaper nye fagmiljøer og løsninger. Dette gir en konkret nytteverdi både for nettselskapene og forbrukeren, sier han.

Samler kompetanse

Med oppkjøpet ønsker Rejlers å koble egen kunnskap om infrastrukturen med den tunge datateknisk kompetansen Embriq tilfører.

– Vi har sett at det er to fagmiljøer som har levd i to forskjellige verdener. På den ene siden finner man rådgivende ingeniører og på den andre siden finner man IT-ingeniører. Med kompetansemiljøene samlet i samme konsern kan vi dra nytte av begge disse miljøene, sier han.

Søker samarbeidspartnere

AMS åpner for en rekke nye forretningsmodeller. For å benytte dataene og mulighetene ser selskapet etter flere samarbeidspartnere. Uansett hva vi finner på i Rejlers, kan ingen enkeltstående selskaper løse alt dette alene.

– Nå har vi fått en veldig sterk intern samarbeidspartner. På sikt ønsker vi å knytte til oss universiteter, høyskoler og bransjeorganisasjoner, samt utfyllende aktører i bransjen. Vi vurderer å sette opp et “center of excellence” hvor vi kan utvikle tjenester i felleskap med andre komplementære aktører, sier Thorkildsen.

Thorkildsen mener energibransjen har mye å lære av oljeindustrien når det gjelder bruk av innovativ teknologi innen energi.

– Vi kan lære mye av oljeindustrien som lenge har drevet med integrert operasjoner. De henter informasjon fra sensorer på for eksempel ventiler, brønner og vifter for å måle trykk, spenning, og mange andre variabler, for analyse på land. Noe av det samme ser vi komme for den landbaserte energibransjen. Vi vil få tilgang på sensordata og måleverdier som ingeniører trenger for å gjøre en bedre jobb, sier han.

Vil utnytte overskuddsenergi

Det skal brukes opp mot 100 milliarder de neste 5 år for å oppgradere og modernisere sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett.

– Strømnettet bygges ut over store geografiske avstander inn til byene. På sikt skal vi ikke bare drive utbygging, men også utnytte kraften der den produseres mer effektivt. Med AMS kan man lettere benytte overskuddsenergi fra solceller, vindkraft, og småkraftanlegg innenfor geografiske soner. Man kan produsere og konsumere innenfor mindre områder noe som gir et stort potensiale for effektivisering, sier han.

Skal utvikle nye tjenester

IT-ingeniørene hos Embriq er like begeistret over mulighetene. De ønsker å utvikle tjenester som kan forutse svingninger og avvik før de skaper problemer.

[img id="1"]

– For å lage fremtidsrettede løsninger innen elkraft trenger man ikke bare gode IT-ingeniører, men også ingeniører med dybdekompetanse innen elkraft. Dette er en åpenbar synergi som vi nå får ut, sier Thomas Pettersen, administrerende direktør i Embriq.

Med data fra AMS og smarte nett får selskapene informasjon om status på infrastrukturen i sanntid. På sikt ønsker ingeniørene i Embriq å utvikle systemer for å lage prognoser over fremtidige svingninger og tilstander i nettet.

– Fra 2019 kan vi også lage løsninger som kan si noe om hva som kan komme til å skje fremover. I denne sammenhengen ser vi på hvordan maskinlæring og datamining kan brukes, sier Pettersen.

– Det kan være prognoser på hvordan strømlasten fordeles i nettet slik at man kan være forberedt på variasjoner som kommer. I dag er det veldig reaktivt. Det må skje et nesten-avvik før man reagerer. I mange tilfeller må kunden ringe inn for å si at strømmen har gått før det skjer noe. Med maskinlæring kan man forutse slike hender og gjøre tiltak for å unngå brudd. Maskinlæring vil også være svært nyttig i forhold til å ta investeringsbeslutninger og forsterkninger i nettet, sier han.

– Bransjen generelt har langsiktige pengestrømmer og har vært opptatt av å kjøpe løsninger som implementeres i egen organisasjon. Det vi nå skal gjøre er å tilby dette som en tjeneste man abonnerer på slik at løsningene kan implementeres raskere. Dette er en endring i forhold til hvordan bransjen tradisjonelt har tenkt, sier han.

– Akkurat nå er vi spisset mot kraftindustrien. Klimadirektivet krever dokumentasjon for å kunne iverksette tiltak som reduserer energiforbruket. Det andre er at man kan spare penger på å bruke energi mer effektivt. Vi vil tilpasse disse plattformene slik at både industri, eiendom, telecom, jernbane og annen kraftkrevende infrastruktur kan dra nytte av teknologien, sier han.

– Vi har bare sett begynnelsen av denne type tjenester, avslutter Pettersen.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen