Rejlers melder seg inn i IKT Norge

Rejlers melder seg inn i IKT Norge

Rejlers med sine 1 800 eksperter rundt om i Norden som arbeider med prosjekter innen elkraft, elektro, energi, jernbane og telecom har valgt å gå inn i IKT-Norge som medlem.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi er veldig glade for at Rejlers ønsker å være medlem hos IKT-Norge. Rejlers er veldig spennende for oss fordi vi snakker om et helt nytt segment og fordi at de har tatt et steg videre fra de tradisjonelle rådgivende ingeniørene og skiller seg ut i markedet, sier Per Morten Hoff, generalsekretær IKT-Norge.

– IKT-Norge har kompetanse og fokus på en rekke av våre satsningsområder. Vi på Rejlers ser at det foregår en bransjeglidning der IKT blir en stadig viktigere del av alt innen fysisk infrastruktur og der ønsker vi å være aktivt med på denne utviklingen. Et medlemskap i IKT-Norge er for oss en naturlig del av dette, mener Morten Thorkildsen, administrerende direktør Rejlers Norge AS.

– Rejlers er de første som bidrar til å viske ut gamle grenser mellom rådgivende ingeniører og den tradisjonelle IKT-bransjen. Og når det gjelder det vi håper kan være en ny og gryende industri - grønne datasenter, vil Rejlers kunne være en viktig samarbeidspartner for næringen, avslutter Hoff.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen