Rejlers melder seg inn i IKT Norge

Rejlers melder seg inn i IKT Norge

Rejlers med sine 1 800 eksperter rundt om i Norden som arbeider med prosjekter innen elkraft, elektro, energi, jernbane og telecom har valgt å gå inn i IKT-Norge som medlem.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi er veldig glade for at Rejlers ønsker å være medlem hos IKT-Norge. Rejlers er veldig spennende for oss fordi vi snakker om et helt nytt segment og fordi at de har tatt et steg videre fra de tradisjonelle rådgivende ingeniørene og skiller seg ut i markedet, sier Per Morten Hoff, generalsekretær IKT-Norge.

– IKT-Norge har kompetanse og fokus på en rekke av våre satsningsområder. Vi på Rejlers ser at det foregår en bransjeglidning der IKT blir en stadig viktigere del av alt innen fysisk infrastruktur og der ønsker vi å være aktivt med på denne utviklingen. Et medlemskap i IKT-Norge er for oss en naturlig del av dette, mener Morten Thorkildsen, administrerende direktør Rejlers Norge AS.

– Rejlers er de første som bidrar til å viske ut gamle grenser mellom rådgivende ingeniører og den tradisjonelle IKT-bransjen. Og når det gjelder det vi håper kan være en ny og gryende industri - grønne datasenter, vil Rejlers kunne være en viktig samarbeidspartner for næringen, avslutter Hoff.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen