Rejlers kjøper Embriq

Rejlers kjøper Embriq

Rejlers vokser videre og overtar det norske IT-selskapet Embriq AS fra Hafslund konsernet. Med dette oppkjøpet etablerer Rejlers seg som det første rådgivende ingeniørselskapet i Norden med fullskala IT-tjenester knyttet til effektivisering av infrastrukturen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Embriq omsetter årlig for 240 millioner kroner og har i dag 120 ansatte. Med denne overtagelsen vil Rejlers få en samlet årlig omsetning på ca. 550 millioner kroner og telle nær 400 ansatte i Norge. Embriq leverer IT-driftstjenester til kunder i hele Norden og har i dag Norges største fagmiljø innen utvikling og levering av neste generasjons strømnett, kalt Smart Grid.

[factbox id="1"]

Digitalisering av fysisk infrastruktur

- Rejlers har en visjon om å være det smarteste ingeniørselskapet. All fysisk infrastruktur i samfunnet er i ferd med å bli digitalisert, og dermed kan den utnyttes bedre. Rejlers har allerede et av Norge- og Nordens ledende rådgivende konsulentmiljøer innen sine satsingsområder. Nå får vi tilgang til Norges beste og største IT-miljø for kraftsektoren. Dette gir Rejlers en mulighet til å drive rådgivning internasjonalt på en helt ny skala. Overtagelsen av Embriq er et viktig ledd i å fortsette å bygge opp kompetansen vår som en ledende aktør innen elkraft, infrastruktur, energi og IT, sier Morten Thorkildsen administrerende direktør i Rejlers Norge.

Hafslund meget fornøyd med at Rejlers tar Embriq videre

- Det er viktig for Hafslund å ha et konkurransedyktig leverandørmarked og vi er meget fornøyd med at Rejlers viderefører Embriq som en avansert leverandør til en kraftbransje i endring, sier Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef i Hafslund ASA.

- Vi har vært eiere i mange år og er glade for at Embriq i dag fremstår med et høykompetent miljø som lykkes i markedet med konkurransedyktige løsninger. Vi ser frem til fortsatt relasjon til Embriq som leverandør i årene som kommer. Det føles nå riktig å overlate stafettpinnen til Rejlers som har det som skal til for at Embriq kan utvikle seg videre i et nordisk og europeisk perspektiv, sier Ruyter.

[factbox id="2"]

Utnytte storskala datamengder til å skape ny verdi for kunder og samfunn

- Markedet for Automatisk Måleravlesning er under utrulling og i rask utvikling. Innen 2019 vil alle boliger i Norge ha to-veis kommunikasjon med nettet og kommunisere energiforbruk hver time. Embriq er allerede dominerende på dette området i Norge, og Rejlers er allerede sterke i Sverige og Finland. Til sammen får vi en nordisk plattform som er helt unik. Vår fokus vil være å kunne utnytte disse storskala datamengdene til å skape ny verdi for kundene og samfunnet. Vi etablerer et unikt tverrfaglig miljø som forstår elkraft, energi, og IKT, fortsetter Thorkildsen. Og vi er sikre på at denne kompetansen samlet vil være med å skape en ny eksportnæring.

Styrket kompetansemiljø

- Hafslund har vært en god støttespiller igjennom mange år, sier Thomas Pettersen administrerende direktør i Embriq. Nå er vi veldig stolte over at et tradisjonsrikt og kompetent industrikonsern som Rejlers tar over. Vi blir et styrket kompetansemiljø som leverandør av bransjespesifikke IT-tjenester innen den pågående digitaliseringen av fysisk infrastruktur. Dette bringer høy merverdi inn i videreutviklingen av våre tjenester og representerer spennende muligheter for både ansatte og kunder, avslutter Pettersen.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen