Rejlers Embriq deltar i EU-prosjekt på optimalisering av strømnett

Rejlers Embriq deltar i EU-prosjekt på optimalisering av strømnett

Rejlers Embriq deltar i to-årig EU-prosjekt innen avansert styring og optimalisering av morgendagens strømnett. Prosjektet vil ta frem nye metoder og verktøy som nettselskaper kan benytte for å møte den raskt økende produksjon av fornybar energi og endrede forbruksmønstre – og samtidig sikre pålitelighet og stabilitet i elnettet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Stor økning i fornybar energi

Den raske økningen i produksjon av energi fra fornybare kilder (solkraft, vind osv) er en utfordring som hele det europeiske strømnettet står ovenfor. I Sverige har Svenska Kraftnett planer om å investere 50mrd SEK over ti år for å skape et stabilt nett som dekker fremtidige behov. Lignende tall er presentert i Norge og i resten av Europa.

[factbox id="1"]

Optimalisere investeringene

- Omfattende og massive investeringer kan løse de utfordringene som distribusjonsnettene står ovenfor, men det er et stort potensiale der ute for å optimalisere disse investeringene forteller Espen Kåsin, Direktør for Software hos Embriq. – Dette prosjektet vil belyse hvordan avansert måleteknologi kan bidra til mer relevant grunnlagsinformasjon, slik at nødvendige investeringer blir betydelig mer målrettede, forklarer Kåsin.

Pattern Recognition

Totalt 7 partnere er med i EU-prosjektet som ledes av svenske Metrum med teknologipartner Rejlers Embriq (NO). Ekspertkompetanse hentes hos STRI (SWE) og Eltek (NO), testing uføres av Glava Energy Center (SWE), mens elnettene til energiselskapene MälarEnergi (SWE) og Enerjisa (Tyrkia) vil gi tilgang til fullskala utprøving av løsningene. Prosjektet har som mål å undersøke hvordan produksjon fra fornybare kilder og nye forbruksmønstre påvirker strømnettets pålitelighet, og hvordan man kan legge til rette for ytterligere økt andel distribusjon av fornybar energi i distribusjonsnettene. Det vil bli lagt stor vekt på «Pattern recognition»; algoritmer som identifiserer forbruksmønstre, proaktivt vedlikehold, strømstyring, og effektkontroll. Analyser av disse faktorene gjør det mulig å predikere optimal kapasitet i nettet med særdeles høy leveransesikkerhet.

Neste generasjons software

- Prosjektoppstart var 1.mars forteller Espen Kåsin hos Embriq som tror dette blir en meget spennende reise frem mot prosjektavslutning i januar 2018. – Vi skal ta frem neste generasjons software for nettselskapene i hele Europa og verden for øvrig; – fornybare energikilder og nye forbruksmønstre er helt nødvendig for å løse miljøutfordringene som verden står ovenfor, men samtidig gir dette svært komplekse og krevende rammebetingelser for energiselskapene. Vi skal finne løsningene som gir grunnlag for økt stabilitet, kapasitet, fleksibilitet og leveransesikkerhet innenfor disse krevende rammebetingelsene, avslutter Kåsin.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen