Rejlers Embriq deltar i EU-prosjekt på optimalisering av strømnett

Rejlers Embriq deltar i EU-prosjekt på optimalisering av strømnett

Rejlers Embriq deltar i to-årig EU-prosjekt innen avansert styring og optimalisering av morgendagens strømnett. Prosjektet vil ta frem nye metoder og verktøy som nettselskaper kan benytte for å møte den raskt økende produksjon av fornybar energi og endrede forbruksmønstre – og samtidig sikre pålitelighet og stabilitet i elnettet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Stor økning i fornybar energi

Den raske økningen i produksjon av energi fra fornybare kilder (solkraft, vind osv) er en utfordring som hele det europeiske strømnettet står ovenfor. I Sverige har Svenska Kraftnett planer om å investere 50mrd SEK over ti år for å skape et stabilt nett som dekker fremtidige behov. Lignende tall er presentert i Norge og i resten av Europa.

[factbox id="1"]

Optimalisere investeringene

- Omfattende og massive investeringer kan løse de utfordringene som distribusjonsnettene står ovenfor, men det er et stort potensiale der ute for å optimalisere disse investeringene forteller Espen Kåsin, Direktør for Software hos Embriq. – Dette prosjektet vil belyse hvordan avansert måleteknologi kan bidra til mer relevant grunnlagsinformasjon, slik at nødvendige investeringer blir betydelig mer målrettede, forklarer Kåsin.

Pattern Recognition

Totalt 7 partnere er med i EU-prosjektet som ledes av svenske Metrum med teknologipartner Rejlers Embriq (NO). Ekspertkompetanse hentes hos STRI (SWE) og Eltek (NO), testing uføres av Glava Energy Center (SWE), mens elnettene til energiselskapene MälarEnergi (SWE) og Enerjisa (Tyrkia) vil gi tilgang til fullskala utprøving av løsningene. Prosjektet har som mål å undersøke hvordan produksjon fra fornybare kilder og nye forbruksmønstre påvirker strømnettets pålitelighet, og hvordan man kan legge til rette for ytterligere økt andel distribusjon av fornybar energi i distribusjonsnettene. Det vil bli lagt stor vekt på «Pattern recognition»; algoritmer som identifiserer forbruksmønstre, proaktivt vedlikehold, strømstyring, og effektkontroll. Analyser av disse faktorene gjør det mulig å predikere optimal kapasitet i nettet med særdeles høy leveransesikkerhet.

Neste generasjons software

- Prosjektoppstart var 1.mars forteller Espen Kåsin hos Embriq som tror dette blir en meget spennende reise frem mot prosjektavslutning i januar 2018. – Vi skal ta frem neste generasjons software for nettselskapene i hele Europa og verden for øvrig; – fornybare energikilder og nye forbruksmønstre er helt nødvendig for å løse miljøutfordringene som verden står ovenfor, men samtidig gir dette svært komplekse og krevende rammebetingelser for energiselskapene. Vi skal finne løsningene som gir grunnlag for økt stabilitet, kapasitet, fleksibilitet og leveransesikkerhet innenfor disse krevende rammebetingelsene, avslutter Kåsin.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen