Rehabiliteringsstart av nordgående krabbeløp i Fosskoll-tunnelen

Rehabiliteringsstart av nordgående krabbeløp i Fosskoll-tunnelen

Statens vegvesen har startet rehabiliteringen av nordgående krabbeløp i Fosskoll-tunnelen på E18 i Lier.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

På grunn av sprengningsarbeider vil det bli perioder med kortvarig stans av trafikken på E18 ved Fosskollen i Lier i de nærmeste ukene frem mot jul.

På dager med mye trafikk må trafikantene regne med forsinkelse på inntil 15 minutter som en følge av kødannelser. Dette er aktuelt på dagtid mellom kl. 10 og 14. På kveldstid mellom kl. 21 og 23 vil forsinkelsen være noe mer kortvarig.

De korte stengingene er av hensyn til trafikantenes sikkerhet.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen