Rehabiliteringsstart av nordgående krabbeløp i Fosskoll-tunnelen

Rehabiliteringsstart av nordgående krabbeløp i Fosskoll-tunnelen

Statens vegvesen har startet rehabiliteringen av nordgående krabbeløp i Fosskoll-tunnelen på E18 i Lier.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

På grunn av sprengningsarbeider vil det bli perioder med kortvarig stans av trafikken på E18 ved Fosskollen i Lier i de nærmeste ukene frem mot jul.

På dager med mye trafikk må trafikantene regne med forsinkelse på inntil 15 minutter som en følge av kødannelser. Dette er aktuelt på dagtid mellom kl. 10 og 14. På kveldstid mellom kl. 21 og 23 vil forsinkelsen være noe mer kortvarig.

De korte stengingene er av hensyn til trafikantenes sikkerhet.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen