Rehabiliteringsarbeid i E6-tunneler

Rehabiliteringsarbeid i E6-tunneler

Statens Vegvesen stenger tre E6-tunneler mellom Rognan og Fauske på grunn av rehabiliteringsarbeid. Arbeidet startet i februar 2016 og vil pågå et års tid.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Saksenviktunnelen

Saksenviktunnelen er lengst sør av tre to tunnelene. Den er 1148 meter og sto ferdig i 1992. Tunnelen skal få ny belysning som blir automatisk regulert ut fra hvor mye lys det er på utsiden, nye nødtelefoner for hver 250. meter, ny ventilasjon, nye tekniske bygg, rømningslys, og bom som kan slippes ned dersom tunnelen må stenges.

Saksenviktunnelen har allerede stengetider som ble innført tidlig i februar, men fra kvelden 28. februar endres de.

Setsåhøgdatunnelen

Setsåhøgdatunnelen ligger i midten, er 180 meter lang og sto ferdig i 1968. Den vil få nytt lys, ny vann- og frostsikring og et teknisk bygg på nordsida av tunnelen.

Kvænflogtunnelen

Kvænflogtunnelen er 1747 meter og sto ferdig i 1968. Den får samme omfattende oppgradering som Saksenviktunnelen, og i tillegg avløpssystem for håndtering av brannfarlig væske, samt system for videoovervåking fra Vegtrafikksentralen.

Fra kvelden 28. februar blir det start på stenge- og kolonnetider i Kvænflågtunnelen.

Tryggere tunneler i hele landet

På landsbasis skal 200 riksvegtunneler oppgraderes i forbindelse med nye krav til sikkerhet.  Prosjektet omfattet opprinnelig riksvegtunneler lengre enn 500 meter. I tillegg får enkelte kortere tunneler – som Setsåhøgda – en viss oppgradering.

I Nord-Norge dreier det seg om rundt 50 tunneler. Disse har ulike standarder på grunn av forskjellige byggetidspunkt. De oppfyller kravene som gjaldt da de ble bygd, men nå skal de få skiftet ut eldre teknisk utstyr og tilfredsstille nye krav til sikkerhetsutrustning.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen