Rehabiliteringsarbeid i E6-tunneler

Rehabiliteringsarbeid i E6-tunneler

Statens Vegvesen stenger tre E6-tunneler mellom Rognan og Fauske på grunn av rehabiliteringsarbeid. Arbeidet startet i februar 2016 og vil pågå et års tid.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Saksenviktunnelen

Saksenviktunnelen er lengst sør av tre to tunnelene. Den er 1148 meter og sto ferdig i 1992. Tunnelen skal få ny belysning som blir automatisk regulert ut fra hvor mye lys det er på utsiden, nye nødtelefoner for hver 250. meter, ny ventilasjon, nye tekniske bygg, rømningslys, og bom som kan slippes ned dersom tunnelen må stenges.

Saksenviktunnelen har allerede stengetider som ble innført tidlig i februar, men fra kvelden 28. februar endres de.

Setsåhøgdatunnelen

Setsåhøgdatunnelen ligger i midten, er 180 meter lang og sto ferdig i 1968. Den vil få nytt lys, ny vann- og frostsikring og et teknisk bygg på nordsida av tunnelen.

Kvænflogtunnelen

Kvænflogtunnelen er 1747 meter og sto ferdig i 1968. Den får samme omfattende oppgradering som Saksenviktunnelen, og i tillegg avløpssystem for håndtering av brannfarlig væske, samt system for videoovervåking fra Vegtrafikksentralen.

Fra kvelden 28. februar blir det start på stenge- og kolonnetider i Kvænflågtunnelen.

Tryggere tunneler i hele landet

På landsbasis skal 200 riksvegtunneler oppgraderes i forbindelse med nye krav til sikkerhet.  Prosjektet omfattet opprinnelig riksvegtunneler lengre enn 500 meter. I tillegg får enkelte kortere tunneler – som Setsåhøgda – en viss oppgradering.

I Nord-Norge dreier det seg om rundt 50 tunneler. Disse har ulike standarder på grunn av forskjellige byggetidspunkt. De oppfyller kravene som gjaldt da de ble bygd, men nå skal de få skiftet ut eldre teknisk utstyr og tilfredsstille nye krav til sikkerhetsutrustning.

GEOTEKNISK/23. februar 2018

Kalibreringsfri og tilt-kompenserende GNSS

Leica Geosystems har kommet med GS18 T, en kalibreringsfri tilt-kompenserende GNSS-antenne som ikke påvirkes av magnetisk forstyrrelser. – Med den nye roveren kommer du til på steder du ikke gjorde før, sier produktsjef Andreas Torsvik i Leica Geosystems AS. Les hele saken

Til toppen