Regjeringen lanserer nytt statlig veiselskap

Regjeringen lanserer nytt statlig veiselskap

Regjeringen lanserer tirsdag et nytt veiselskap, som skal sørge for at veiutbygging i Norge blir bedre planlagt, billigere og mer effektivt gjennomført.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dette skriver NRK på sine nettsider.

Det nye veiselskapet, som samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) lanserer på en pressekonferanse klokken 11, får ansvaret for større veiprosjekter over lengre strekninger, skriver NRK.

Selskapet skal i første omgang få ansvaret for å bygge ut E39 mellom Kristiansand og Ålgård, ifølge Fædrelandsvennen. I tillegg vil også nye E18 mellom Arendal og Tvedestrand bli en del av det nye selskapet, skriver Agderposten.

Ambisjon om færre bomselskaper

OPS innebærer at private selskaper står ansvarlig for å få på plass finansiering, gjennomføre utbygging og vedlikeholde veiprosjekter. Staten er ansvarlig for å nedbetale gjelden når prosjektene er ferdigstilt.

Regjeringen har også en ambisjon om å redusere antall bomselskaper kraftig, fra dagens 80 til 3. Det er ment å skulle enten gi mindre byråkrati og administrasjon, og dermed enten lavere bomsatser eller raskere nedbetaling av veiene, skriver NRK.

- Denne regjeringen tenker nytt om hvordan store oppgaver best løses. Derfor etablerer vi et selskap for å øke farten og effektiviteten i norsk veiutbygging. Selskapet skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde noen av de viktigste veistrekningene, på en helhetlig og sammenhengende måte. I første omgang skal selskapet bygge vei for 130 milliarder kroner.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som sammen med representanter for Høyre og samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti, på en pressekonferanse på Stortinget i dag la fram hovedlinjene i planene for det nye selskapet.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen