Raskere planlegging kunne gitt tidligere byggestart
(Foto: NHO)

Raskere planlegging kunne gitt tidligere byggestart

- Vi savner en tidligere oppstart av viktige samferdselsprosjekter for næringslivet, sier NHO-direktør Per Øyvind Langeland.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Regjeringens forslag til  Nasjonal  Transportplan er en historisk god satsing med en bruttoramme over 12 år på rundt tusen milliarder kroner.  Men altfor mange av prosjektene blir realisert først i siste halvdel av perioden, sier Langeland.

NHO mener at en halvering av planleggingstiden og større investeringer de seks første årene betyr at store prosjekter som Hordfast, deler av E134 og E6 nord for Lillehammer raskere blir ferdig.

Flere satsninger tidlig

- NHO hadde forventninger til at dagens flertall på Stortinget sørget for en mer offensiv profil i NTP-perioden slik at flere satsinger kan komme i første halvdel.  Isolert sett er det positivt at Arbeiderpartiets foreslår både å ta flere prosjekter inn i NTP og flytte mange prosjekter inn i den første periode.  Samtidig er det avgjørende at en ambisiøs plan er troverdig i forhold til at den lar seg gjennomføre, sier Langeland.

Mange partier er svært bekymret for kostnadene og deler dermed NHOs syn på mer nøkternhet i utbyggingen av samferdselsprosjekter.

Flertall for CO2-fond

NHO er svært godt fornøyd med at Arbeiderpartiet og Senterpartiet gir god omtale av CO2-fondet og understreker at det er et bredt flertall for dette i Stortinget.

- Vi merker oss at Senterpartiet særlig kutter i prosjekter som har stor nasjonal betydning som Hordfast på E39 og E18 Vestkorridoren ut av Oslo, direktør Per Øyvind Langeland.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen