Raskere planlegging kunne gitt tidligere byggestart
(Foto: NHO)

Raskere planlegging kunne gitt tidligere byggestart

- Vi savner en tidligere oppstart av viktige samferdselsprosjekter for næringslivet, sier NHO-direktør Per Øyvind Langeland.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Regjeringens forslag til  Nasjonal  Transportplan er en historisk god satsing med en bruttoramme over 12 år på rundt tusen milliarder kroner.  Men altfor mange av prosjektene blir realisert først i siste halvdel av perioden, sier Langeland.

NHO mener at en halvering av planleggingstiden og større investeringer de seks første årene betyr at store prosjekter som Hordfast, deler av E134 og E6 nord for Lillehammer raskere blir ferdig.

Flere satsninger tidlig

- NHO hadde forventninger til at dagens flertall på Stortinget sørget for en mer offensiv profil i NTP-perioden slik at flere satsinger kan komme i første halvdel.  Isolert sett er det positivt at Arbeiderpartiets foreslår både å ta flere prosjekter inn i NTP og flytte mange prosjekter inn i den første periode.  Samtidig er det avgjørende at en ambisiøs plan er troverdig i forhold til at den lar seg gjennomføre, sier Langeland.

Mange partier er svært bekymret for kostnadene og deler dermed NHOs syn på mer nøkternhet i utbyggingen av samferdselsprosjekter.

Flertall for CO2-fond

NHO er svært godt fornøyd med at Arbeiderpartiet og Senterpartiet gir god omtale av CO2-fondet og understreker at det er et bredt flertall for dette i Stortinget.

- Vi merker oss at Senterpartiet særlig kutter i prosjekter som har stor nasjonal betydning som Hordfast på E39 og E18 Vestkorridoren ut av Oslo, direktør Per Øyvind Langeland.

Til toppen