Raskere fart jo flere som sitter på

Raskere fart jo flere som sitter på

Unge sjåfører opplever et sosialt press til å kjøre «litt over» fartsgrensen, både fra passasjerer i bilen, og fra andre på vegen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI). Nå retter Statens vegvesen igjen oppmerksomheten mot unge bilførere, i kampanjen Ungdom og fart.

- Litt fortere er mye farligere. Fart er ofte årsaken når unge dør i trafikken, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

I 2014 var det 14 mennesker i alderen 18-24 år som ble drept i bilulykker. Til tross for en økning i 2015, er trenden nedadgående og positiv.

Gode sjåfører lar ikke andre bestemme farten

- Det er ikke lett å være ung, og for mange handler det mye om identitet og tilhørighet. Noen vil utfordre grenser, og søker bekreftelse fra andre som de ser opp til. Dette kan også gi seg utslag bak rattet og på gasspedalen, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Transportøkonomisk institutt har sett på unge bilførere og sosial aksept. Unge bilførere, og særlig unge menn, ser ut til å bli mer påvirket av andre trafikanter på vegen, og tilpasser farten til det de ser. Jo flere jevnaldrende passasjerer, jo mer øker også risikoen for en ulykke.

- For unge menn kan bilen være en arena der de ønsker å hevde seg. Vi ønsker å gi de unge trygghet i hverandre til å ta trafikksikre valg. Gode sjåfører lar ikke andre bestemme farten, sier Lutnæs.

Litt fortere er mye farligere

- Om vi får de som kjører «litt for fort» til å holde fartsgrensene, sparer vi flere liv enn om vi kun får «råkjørerne» til å holde fartsgrensene, sier Lutnæs.

Også voksne ser ut til å oppleve en forventning om å «følge trafikkflyten», selv om de ikke i like stor grad lar seg påvirke av passasjerer i bilen.

- Folk har en tendens til å overvurdere andres fart på vegen, men det er ikke sant at alle «de andre» kjører for fort. De aller fleste holder fartsgrensen og kjører etter forholdene, sier Lutnæs.

YouTubere og gamere skal overbevise

I èn av tre dødsulykker har farten vært bare litt for høy, 10-15 km/t over fartsgrensen.

- Det er særlig unge menn som utfordrer grensene, og blir drept i trafikken. I Ungdom og fart-kampanjen låner vi stemmen og kanalen til folk vi vet målgruppen stoler på og lytter til, for å overbevise om at litt fortere er mye farligere. Vi har ingen å miste, sier Lutnæs.

Ved å bruke kjente YouTubere og gamere, ønsker Statens vegvesen å henge mikrofonen på profiler som unge menn allerede har et forhold til, som de stoler på og lytter til.

Resultatet er et bredt spekter av filmer, på YouTube-kanaler som handler om alt fra dataspill, motor og musikk, til humor. De første av over tjue filmer blir publisert onsdag 20. april.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen