Rapport anbefaler tunnel mellom Moss og Horten

Rapport anbefaler tunnel mellom Moss og Horten

Oslo (NTB): Statens vegvesen gikk inn for bru mellom Moss og Horten. Nå ber to uavhengige analyseselskaper om at det i stedet satses på tunnel, melder Aftenposten.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Ifølge avisen anbefales det også at planene om et nytt løp i Oslofjordtunnelen legges bort. Vurderingen er gjort av de uavhengige analyseselskapene Atkins og Oslo Economics.

Konklusjonen er at en tunnel mellom Moss i Østfold og Horten i Vestfold gir størst nåverdi og er en god løsning for finansiering med bompenger.

Å utvide dagens ferjetilbud er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt på kort sikt, ifølge rapporten. Men dersom riksvei 19 som i dag går gjennom Moss, bygges ut, kan en investering i forbedret ferjetilbud fram til tunnelen er ferdig være lønnsomt, melder Aftenposten. (©NTB)

Til toppen