Rapport anbefaler tunnel mellom Moss og Horten

Rapport anbefaler tunnel mellom Moss og Horten

Oslo (NTB): Statens vegvesen gikk inn for bru mellom Moss og Horten. Nå ber to uavhengige analyseselskaper om at det i stedet satses på tunnel, melder Aftenposten.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Ifølge avisen anbefales det også at planene om et nytt løp i Oslofjordtunnelen legges bort. Vurderingen er gjort av de uavhengige analyseselskapene Atkins og Oslo Economics.

Konklusjonen er at en tunnel mellom Moss i Østfold og Horten i Vestfold gir størst nåverdi og er en god løsning for finansiering med bompenger.

Å utvide dagens ferjetilbud er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt på kort sikt, ifølge rapporten. Men dersom riksvei 19 som i dag går gjennom Moss, bygges ut, kan en investering i forbedret ferjetilbud fram til tunnelen er ferdig være lønnsomt, melder Aftenposten. (©NTB)

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

Til toppen