Rambøll med ny avtale for Nye Veier

Rambøll med ny avtale for Nye Veier

Rambøll har fått tildelt rammeavtale for tekniske rådgivertjenester, samlet verdi er mellom 35-40 millioner kroner.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi er svært glade for å få enda en avtale med Nye Veier. Vi ser fram til nye utforinger og vil bidra til å realisere kundens mål om helhetlig og kostnadseffektiv veibygging, sier Hilde Nordskogen, direktør for Samferdsel & byutvikling i Rambøll.

Nye Veier har behov for å kjøpe tekniske rådgivningstjenester for planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av veier. Rammeavtalen omfatter bistand innen fagområdene vegplanlegging, konstruksjon, tunnel, landskapsarkitektur, VA og støyberegninger, geoteknikk og geologi.

Tilsammen seks selskap har fått tildelt avtale.

- I denne avtalen leverer Rambøll selv alle tjenester og vi får uttelling for vår faglige bredde og kapasitet. Dette viser igjen at vi er godt rustet til å være totalleverandør, legger Hilde Nordskogen til.

Avtalen er på to år og kan forlenges med inntil to år.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

Til toppen