Rambøll med ny avtale for Nye Veier

Rambøll med ny avtale for Nye Veier

Rambøll har fått tildelt rammeavtale for tekniske rådgivertjenester, samlet verdi er mellom 35-40 millioner kroner.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi er svært glade for å få enda en avtale med Nye Veier. Vi ser fram til nye utforinger og vil bidra til å realisere kundens mål om helhetlig og kostnadseffektiv veibygging, sier Hilde Nordskogen, direktør for Samferdsel & byutvikling i Rambøll.

Nye Veier har behov for å kjøpe tekniske rådgivningstjenester for planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av veier. Rammeavtalen omfatter bistand innen fagområdene vegplanlegging, konstruksjon, tunnel, landskapsarkitektur, VA og støyberegninger, geoteknikk og geologi.

Tilsammen seks selskap har fått tildelt avtale.

- I denne avtalen leverer Rambøll selv alle tjenester og vi får uttelling for vår faglige bredde og kapasitet. Dette viser igjen at vi er godt rustet til å være totalleverandør, legger Hilde Nordskogen til.

Avtalen er på to år og kan forlenges med inntil to år.

Til toppen