Rambøll gir gass på Veg

Rambøll gir gass på Veg

Tre nye ledere med tung erfaring, nytt kompetansesenter i Vestfold og stor ny kontrakt med Hæhre Entrepenør for Nye Veier. Rambøll satser på en av grunnpilarene sine; Veg.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi har et av landets beste vegmiljøer og nå har vi styrket laget ytterligere, sier direktør for Samferdsel & Byutvikling, Hilde Nordskogen.

- Som kompetansebedrift og samfunnsrådgiver ønsker vi å kjennetegnes av å ha dyktige medarbeidere og tydelig lederskap. Vi stiller høye krav og gir medarbeiderne mulighet til å utvikle seg for å skape sterke fagmiljøer, godt tverrfaglig samarbeid og solid prosjektgjennomføring. Det er spesielt gøy når vi får uttelling for vår kompetanse gjennom viktige og store oppgaver som E6 Kolomoen-Arnkvern, sammen med Hæhre Entreprenør, sier hun.

Tre nye ledere

Anette Werkland tiltrer som ny seksjonsleder i Tønsberg 1. juli. Hun kommer fra jobben som avdelingsleder Prosjekt Bydrift i Tønsberg kommune. Hun har tidligere erfaring fra Statens vegvesen, Bane NOR og NVE.

I Drammen tiltrer Unni Hennum Bergill, også som seksjonsleder, i august. Hun kommer fra jobben som seksjonsleder for Statens vegvesen Region Sør. Bergill har hatt en lang karriere i SVV, og i tillegg har hun jobbet som heltidspolitiker i åtte år i Buskerud fylkeskommune.

I tillegg tiltrådde Per Olav Laukli som divisjonsleder 1. mai. Han kom fra Multiconsult, hvor han blant annet bidro til å bygge opp Samferdsel og infrastruktur til et av de største forretningsområdene, både i antall ansatte og omsetning. Laukli har også jobbet i Statens vegvesen.

Nytt kompetansesenter

Som et ledd i å styrke fagmiljøene ytterligere skal det etableres et kompetansesenter i Vestfold, en gang før 2020. Tønsberg- og Sandefjordkontorene slås sammen og hensikten er å samle miljøene innen bygg, vann, prosjektledelse, samferdsel og flere. Når man vurderer nye lokaler vil det være naturlig å se etter et bygg med en offensiv miljø- og energiprofil og ikke minst moderne digitale løsninger, som støtter satsningen Rambøll har på BIM og digitalisering.

- Seieren på E6 Kolomoen-Arnkvern er et eksempel på at vi er endringsvillige og beredt til å møte morgendagens forventninger og utfordringer. Nye kontrakter og samarbeidsformer krever at vi jobber på en mer integrert måte. Med riktig mannskap står vi sterkt rustet til dette, avslutter Nordskogen.

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen