Rambøll får drittjobb på Svalbard

Rambøll får drittjobb på Svalbard

Skal ta prøver av sjøbunnen for å se om kloakkutslipp fra Longyearbyen har skadet miljøet i havet.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Svalbard er et av verdens største områder med uberørt natur, samtidig går kloakken fra de vel 2000 innbyggerne i Longejerbyen urenset rett ut i vannet.

Det blir tatt prøver av sjøbunnen hvert fjerde år for å overvåke situasjonen, men disse prøvene har vært ujevne i kvalitet. Nå har Rambøll Miljø og Helse fått i oppdrag å dokumentere effekten av utslippene, mens Rambøll Water skal se på mulige løsninger for å utbedre sitasjonen. For eksempel skal de se på hvordan man kan håndtere avfallet fra et eventuelt renseanlegg.

- Vi skal måle miljøgifter på havbunnen og ha befaring i strandsonen. Vi skal også se på dyrelivet på bunnen. Organisk stoff (kloakk) inneholder mye næringsstoffer. Nedbrytingen av organisk materiale er oksygenkrevende. Dermed blir det lite oksygen til andre organismer. Dermed ser man typisk en endring av artssammensetningen i områder med økt organisk belastning. Vi får færre arter, men mange av de samme. Børstemark og muslinger er typiske organismer man finner mange av i slike farvann. Mens pigghuder og krepsdyr ser man ofte mindre av, forteller Maria Kaurin, oppdragsleder fra Rambøll Miljø og Helse.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen