Rambøll får drittjobb på Svalbard

Rambøll får drittjobb på Svalbard

Skal ta prøver av sjøbunnen for å se om kloakkutslipp fra Longyearbyen har skadet miljøet i havet.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Svalbard er et av verdens største områder med uberørt natur, samtidig går kloakken fra de vel 2000 innbyggerne i Longejerbyen urenset rett ut i vannet.

Det blir tatt prøver av sjøbunnen hvert fjerde år for å overvåke situasjonen, men disse prøvene har vært ujevne i kvalitet. Nå har Rambøll Miljø og Helse fått i oppdrag å dokumentere effekten av utslippene, mens Rambøll Water skal se på mulige løsninger for å utbedre sitasjonen. For eksempel skal de se på hvordan man kan håndtere avfallet fra et eventuelt renseanlegg.

- Vi skal måle miljøgifter på havbunnen og ha befaring i strandsonen. Vi skal også se på dyrelivet på bunnen. Organisk stoff (kloakk) inneholder mye næringsstoffer. Nedbrytingen av organisk materiale er oksygenkrevende. Dermed blir det lite oksygen til andre organismer. Dermed ser man typisk en endring av artssammensetningen i områder med økt organisk belastning. Vi får færre arter, men mange av de samme. Børstemark og muslinger er typiske organismer man finner mange av i slike farvann. Mens pigghuder og krepsdyr ser man ofte mindre av, forteller Maria Kaurin, oppdragsleder fra Rambøll Miljø og Helse.

Til toppen