Q-Free utvider kontrakt i Australia

Q-Free utvider kontrakt i Australia

Australia’s Roads and Maritime Services (RMS) har gitt Q-Free kontrakt på leveranse av tjenester og vedlikehold på bompengesystemet på Sydney Harbour Bridge og tilhørende tunnel.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontrakten på US$ 2.6 millioner gjelder for tre år, med mulig forlengelse på 2 år, og er en forlengelse av eksisterende kontrakt. Broen passeres av 150 000 biler per dag.

- Vi har hatt kontrakten med Roads and Maritime Services (RMS) siden 1999. Det er snakk om service og maintnance av veikant system og bak system, forteller Silje Troseth i Q-Free.

- Kontrakten innebærer vedlikehold av komponentene i veikanten samt monotirering av veikant og baksystem, avslutter hun.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen