Q-Free utvider kontrakt i Australia

Q-Free utvider kontrakt i Australia

Australia’s Roads and Maritime Services (RMS) har gitt Q-Free kontrakt på leveranse av tjenester og vedlikehold på bompengesystemet på Sydney Harbour Bridge og tilhørende tunnel.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontrakten på US$ 2.6 millioner gjelder for tre år, med mulig forlengelse på 2 år, og er en forlengelse av eksisterende kontrakt. Broen passeres av 150 000 biler per dag.

- Vi har hatt kontrakten med Roads and Maritime Services (RMS) siden 1999. Det er snakk om service og maintnance av veikant system og bak system, forteller Silje Troseth i Q-Free.

- Kontrakten innebærer vedlikehold av komponentene i veikanten samt monotirering av veikant og baksystem, avslutter hun.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen