Q-Free: store forandringer i styret

Q-Free: store forandringer i styret

På styremøtet 3. november ble det tatt beslutninger angående ledelsen i Q-Free.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Styret i Q-Free har besluttet at Thomas Falck skal fratre sin stilling umiddelbart. Styreleder Terje Christoffersen har også trukket seg med umiddelbar virkning, skriver Dagens Næringsliv.

Finansdirektør Roar Østbø overtar midlertidig som toppsjef, mens styrets nestleder Charlotte Brogren overtar som styreleder inntil en ny leder er valgt, rapporterer DN.

- Jeg kommer ikke til å kommentere hva som har skjedd historisk. Mitt fokus er fremover, og å gjøre en god jobb for Q Free. Historie er historie. For meg er det fremtiden som er viktig, sier Østbø til DN.

Les hele saken her.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen