Punktligheten øker

Punktligheten øker

Så langt i år er Bane NOR foran prognosene (p.t. 92%) og målsettingen om høyere punktlighet enn 90% til tross for sommerens oppdaterings- og vedlikeholdsarbeid.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bane NOR har krevende og høye mål på punktlighet fordi dette er det viktigste «produktet» vi leverer til de reisende og en viktig faktor for at vi skal levere vårt samfunnsoppdrag.

- Hvis vi tar med i betraktningen at vi har økt persontrafikken med over 30% de siste årene, og at vi nå har flere tog enn noensinne som passerer gjennom Oslo S, er vi veldig fornøyd med å ligge foran vår egen prognose for 2017, sier Kjell Ivar Maudal, fungerende konserndirektør for Kunde og trafikk i Bane NOR og fortsetter.

- I fjor ble totalresultatet for all persontogtrafikk på 91% og så langt i år ser det ut som om vi skal få et enda bedre resultat, noe vi i Bane NOR jobber hardt for å levere på.

Kritikk i senere tid

Bane NOR har denne uken blitt kritisert i media (Aftenposten 19.07.) for å ikke levere på våre mål om punktlighet. Aftenposten har i sin artikkel kun sett på visse tidsperioder og på enkeltstrekninger. Dersom vi ser på totalen for fjoråret og så langt i år, ligger vi foran våre mål og prognoser, per tiden med en punktlighet på 92%.

-Vi jobber likevel kontinuerlig og hardt med å opprettholde og bedre punktligheten ytterligere, sier Maudal.

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen