Punktligheten øker

Punktligheten øker

Så langt i år er Bane NOR foran prognosene (p.t. 92%) og målsettingen om høyere punktlighet enn 90% til tross for sommerens oppdaterings- og vedlikeholdsarbeid.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bane NOR har krevende og høye mål på punktlighet fordi dette er det viktigste «produktet» vi leverer til de reisende og en viktig faktor for at vi skal levere vårt samfunnsoppdrag.

- Hvis vi tar med i betraktningen at vi har økt persontrafikken med over 30% de siste årene, og at vi nå har flere tog enn noensinne som passerer gjennom Oslo S, er vi veldig fornøyd med å ligge foran vår egen prognose for 2017, sier Kjell Ivar Maudal, fungerende konserndirektør for Kunde og trafikk i Bane NOR og fortsetter.

- I fjor ble totalresultatet for all persontogtrafikk på 91% og så langt i år ser det ut som om vi skal få et enda bedre resultat, noe vi i Bane NOR jobber hardt for å levere på.

Kritikk i senere tid

Bane NOR har denne uken blitt kritisert i media (Aftenposten 19.07.) for å ikke levere på våre mål om punktlighet. Aftenposten har i sin artikkel kun sett på visse tidsperioder og på enkeltstrekninger. Dersom vi ser på totalen for fjoråret og så langt i år, ligger vi foran våre mål og prognoser, per tiden med en punktlighet på 92%.

-Vi jobber likevel kontinuerlig og hardt med å opprettholde og bedre punktligheten ytterligere, sier Maudal.

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen