Punktligheten øker

Punktligheten øker

Så langt i år er Bane NOR foran prognosene (p.t. 92%) og målsettingen om høyere punktlighet enn 90% til tross for sommerens oppdaterings- og vedlikeholdsarbeid.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bane NOR har krevende og høye mål på punktlighet fordi dette er det viktigste «produktet» vi leverer til de reisende og en viktig faktor for at vi skal levere vårt samfunnsoppdrag.

- Hvis vi tar med i betraktningen at vi har økt persontrafikken med over 30% de siste årene, og at vi nå har flere tog enn noensinne som passerer gjennom Oslo S, er vi veldig fornøyd med å ligge foran vår egen prognose for 2017, sier Kjell Ivar Maudal, fungerende konserndirektør for Kunde og trafikk i Bane NOR og fortsetter.

- I fjor ble totalresultatet for all persontogtrafikk på 91% og så langt i år ser det ut som om vi skal få et enda bedre resultat, noe vi i Bane NOR jobber hardt for å levere på.

Kritikk i senere tid

Bane NOR har denne uken blitt kritisert i media (Aftenposten 19.07.) for å ikke levere på våre mål om punktlighet. Aftenposten har i sin artikkel kun sett på visse tidsperioder og på enkeltstrekninger. Dersom vi ser på totalen for fjoråret og så langt i år, ligger vi foran våre mål og prognoser, per tiden med en punktlighet på 92%.

-Vi jobber likevel kontinuerlig og hardt med å opprettholde og bedre punktligheten ytterligere, sier Maudal.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen