Pukk og fyllmasse - svart arbeid

Pukk og fyllmasse - svart arbeid

Arbeidslivskriminalitet snyter samfunnet for skatteinntekter og gjør det vanskelig for seriøse aktører å konkurrere. Byggenæringen er sterkt rammet og det kan være snakk om store summer som undras skatt og merverdiavgift.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Regjeringen har opplyst at de forsterker innsatsen mot arbeidslivkriminalitet. Blant tiltakene er etablering av et nasjonalt analyse- og etteretningssenter under Økokrim. Et eksempel på ulovlig praksis i bransjen er tilfeller der steinmasser tas ut fra råtomter i bytte mot tjenester. Ved store volum kan det utgjøre betydelige beløp som unndras merverdiavgift. Skattemyndighetene har publisert en uttalelse på dette i januar der de understreker plikten til å beregne merverdiavgift også ved bytte av masse og stein.

– Det de egentlig gjør er å bytte steinmasser mot entreprenørtjenester. Avgiftsmessig er det klart at slik byttehandel skal både skatte- og avgiftsmessig behandles som kontantsalg, pluss at det skal betales moms på tjenester som byttes, sier Senioradvokat Erik Landa i advokatfirmaet Grette.

I tilfelle bokettersyn er det enkelt for myndighetene å avdekke slik svart omsetning. Harddisker vil kunne beslaglegges og man risikerer at virksomheten lammes i opptil en uke, i verste fall.

– Avgiftsmyndighetene vil gå ganske grundig til verks, advarer Landa.

Risikerer fengselsstraff og konkurs

Ved avgiftsbehandling vil myndighetene måtte fastsette avgiften etter skjønn siden det ikke vil være regnskapstall å forholde seg til.

– Ved slike skjønn tas det normalt godt i. Det kan bli en ganske betydelig omsetningsøkning hvis det blir anslått. I grove tilfeller kan myndighetene ilegge 100 prosent straffeavgift på den unndratte avgiften. Det kan føre til store økonomiske problemer, i verste fall konkurs.

– Det er ikke så store avgiftsunndragelser som skal til før det blir snakk om fengselsstraff. Vi er kjent med rettspraksis der to-tre millioners unndragelse har gitt over to års fengsel.

I store byggeprosjekter kan det i verste fall være omsatt for hundre millioner svart, det vil si en unndragelse på 25 millioner i merverdiavgift.

Unndragelsene kan i tillegg utgjøre brudd på regnskaps- og bokføringsloven, noe som også er straffbart. Går entreprenøren konkurs, kan det bli tale om styreansvar for styret. Det kan også være snakk om unndragelse i forbindelse med formuesskatt.

Bransjen kan utvikle seg i feil retning

Ifølge anbudsreglene kan entreprenører som er erkjent skyldige i lovbrudd utestenges fra offentlige anbudsrunder. En annen konsekvens er at det blir vanskeligere for lovlige aktører å konkurrere.

– Hvis lovlige aktører gjentatte ganger opplever at de ikke vinner anbud i konkurranse med disse aktørene og hele tiden konkurrerer mot pris som er lavere, utvikler bransjen seg i feil retning. De som er seriøse forsvinner.

Landa viser til skattemyndighetenes uttalelse 19. januar hvor de understreker plikten til å beregne merverdiavgift også ved bytte av masse og stein.

– Vi vet at skattemyndighetene følger opp. Men det er generelt vanskelig å vite hvor mye masser det er i en tomt, det er et område som nok er forholdsvis enkelt å unndra seg. Det er en vanskelig oppgave, erkjenner han.

Det finnes imidlertid en særskilt regel for tilfeller der den avgiftspliktige selv oppgir til skattemyndighetene at de har betalt for lite.

– Når det skjer på eget initiativ, slipper de tilleggsskatter. Da anmelder ikke Skatteetaten deg. Alle er tjent med at man skal gjøre opp for seg.

– Jeg tror det beste virkemiddelet er en mer seriøs bransje, konkluderer Landa.

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen