Vegvesenets egne målinger viser at rushtiden har utvidet seg med vel to timer sammenliknet med 2016, og trafikken står lenger på strekningen fra Oslo til Lysaker.
Vegvesenets egne målinger viser at rushtiden har utvidet seg med vel to timer sammenliknet med 2016, og trafikken står lenger på strekningen fra Oslo til Lysaker. (Bilde: Pixabay)

Prøveordningen med kollektivfelt på E18 mellom Lysaker og Sandvika avvikles

Etter nesten seks uker viser forsøket med kollektivfelt fra Lysaker til Sandvika kun marginale reisetidsgevinster for bussen, mens rushtiden har blitt vesentlig utvidet. Prøveordningen blir avviklet.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Målet med prosjektet har vært å bedre framkommeligheten for busstrafikken, og å gjøre den mer forutsigbar, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø.

– Det har vi ikke oppnådd. Dessuten er reduksjonen i trafikkmengden som følge av økte takster i bomringen mindre enn forventet.

Utvidet rushtid og lenger kø

Vegvesenets egne målinger viser at rushtiden har utvidet seg med vel to timer sammenliknet med 2016, og trafikken står lenger på strekningen fra Oslo til Lysaker.

- Da får vi den situasjonen at bussene også havner i samme kø, slik at alle trafikantene taper, sier Karbø.

- Dessuten lekker trafikk over på lokalvegnettet i Bærum, der vi risikerer trafikkfarlige situasjoner for blant annet skolebarn. Utslippssituasjonen blir heller ikke bedre av lange køer.

Gjennomgående løsninger

- Vi tar erfaringene fra prøveprosjektet med oss i den videre planleggingen, sier Karbø.

- Prøveprosjektet viser at vi trenger mer sammenhengende løsninger om tiltaket skal ha effekt.

Selv om Vegvesenet nå avvikler kollektivfeltet, oppfordres publikum til å reise kollektivt.

- Jo færre som kjører alene i privatbil på E18, dess bedre blir fremkommeligheten for både bussene, næringstransporten og de som må bruke privatbil av ulike årsaker, sier Karbø.

- Vi reverserer tiltaket så raskt vi kan. Arbeidene med nye skilt og oppmerking starter umiddelbart.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen