Prosjekterte vei i rekordfart

Prosjekterte vei i rekordfart

Sweco prosjekterte 200 kilometer vei på seks dager. – Arbeidsmetodikken var ekstremt effektiv, sier Torstein Ryeng i Statens vegvesen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Integrert planlegging – en metodikk hvor man designer og utvikler samtidig – har blitt mye brukt i oljebransjen, men er foreløpig en relativt ny metode i infrastrukturprosjekter. Philip Hon, BIM-strateg i Sweco, beskriver tradisjonelle prosesser innenfor fagfeltet som nokså langdryge, og mener de kan kortes ned drastisk ved å effektivisere og forkorte planleggingsprosessen med riktig teknologi.

Torstein Ryeng, senioringeniør i Statens vegvesen, var oppdragsgiver da Sweco i november 2015 fikk i oppgave å komme med et forslag til tidligfase linjeføring for en 200 kilometer lang vei mellom Støren i Sør-Trøndelag og Otta i Oppland. Forslaget skulle brukes i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP), og tidsfristen var svært kort.

– Det vi ønsket var ikke prosjektering på detaljnivå, men en mulighetsstudie, hvor vi fikk på plass veggeometri og et grovt kostnadsestimat for denne linjen. Jeg visste at denne typen oppdrag ville ta veldig lang tid å løse med tradisjonelle verktøy, og jeg var derfor usikker på om det ville la seg gjøre innenfor den korte tidsfristen. Så ble jeg tipset om Swecos arbeid med programmet InfraWorks, sier han.

Overraskende kort tid

Sweco brukte kun fem dager på å etablere en grov linjeføring for strekningen, og på den sjette dagen gjennomførte de en workshop med Ryeng og hans kolleger i Statens vegvesen. Der ble konstruksjonslengdene for bruer og tunneler, og geometrien i høyde- og sideleie justert.

– Vi så for oss at workshopen kom til å gå over minst to dager, men vi ble faktisk ferdige etter en halv dag. Å foreta justeringer direkte i 3D-modellen sammen med kunden er veldig effektivt. Vi utvikler designet og tar beslutninger samtidig. Med tradisjonelle metoder dras disse prosessene i tidligfase ut noe voldsomt, ved at man sender modeller og rettelser frem og tilbake mellom rådgiver og kunde, sier Hon.

Stort potensial

Hon og kollegene i Sweco har jobbet med denne metodikken de siste to årene, og han forteller at de nå merker en holdningsendring. Slike involverende arbeidsmetoder er noe som i økende grad etterspørres blant kundene, selv om det foreløpig formuleres som ønsker heller enn krav. Hon mener det ligger et stort potensial i både teknologi og arbeidsmetodikk, og i samspillet mellom disse.

– I dette tilfellet jobbet vi ikke flerfaglig, men vi bruker også denne metodikken i tverrfaglige prosjekter, innen denne formen for tidligfase-prosjektering. Man kan enkelt integrere andre viktige elementer, som kulturminner eller miljø, og dermed får man et enda mer helhetlig bilde.

Ryeng er enig i at potensialet for denne måten å jobbe på er stort, og sier at Statens vegvesen allerede nå ser på mulighetene for å bruke metodikken i andre prosjekter.

– Jeg tror vi har sett begynnelsen på en helt ny måte å jobbe på, avslutter han.

ANLEGGSARBEID/17. august 2018

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Sjefen i Nye Veier har samlet toppdirektørene fra Veidekke og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbefaring og erfaringsdeling på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv. Et uvanlig, men nyttig, tiltak for å bedre sikkerhet i anleggsbransjen. Les hele saken

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen