Prosjekterer E16 i skyen

Prosjekterer E16 i skyen

Grenseoverskridende samarbeid forenkles med skybasert prosjektering . - På dette prosjektet sitter vann - og avløpsmiljøet i Trondheim , mens veiplanleggerne sitter i Oslo . Vi lærer også opp ingeniører fra India for å være med på slike prosjekter , sier Gjermund Dahl , konsulent i COWI.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi vant det som var Statens vegvesens største enkeltprosjekt, og det dekker strekningen mellom Nybakk og Slomarka. Den siste delen som gjenstår for å få firefelts motorvei på E16 mellom Kløfta og Kongsvinger. Dette er et oppdrag med en totalverdi inklusiv opsjoner på rundt 135 millioner, og i prosjektet inngår blant annet fem toplanskryss, 15-20 overgangsbroer samt tre større brokonstruksjoner, beskriver Gjermund Dahl, BIM-koordinator i COWI.

Komplekst prosjekt

I prosjektorganisasjonen er Dahl plassert under faglig prosjektstøtte. For ham er det en stor utfordring å prosjektere 32 km motorvei der et team på over 60 personer skal samkjøres. Prosjektgruppen inkluderer nemlig også underkonsulenter fra Odel, Mesta Drift, Johs. Holt, NGI, Løvseth + Partners og Rasmussen & Strand. Tekniske ingeniørfag utgjør hovedtyngden i oppdraget, men i forbindelse med reguleringsplanen er landskap-, areal- og miljøfag vel så viktig. Kompleksiteten øker ytterligere da prosjektet involverer to fylker og tre kommuner.

- Trasévalg engasjerer mange slik at det har vært nødvendig finne gode måter å presentere prosjektet på som skaper et godt beslutningsgrunnlag. Det har blitt kjørt flere runder i kommunen på flere traséer. Og det er mer jobb som skal gjøres på kortere tid.

Det er et utfordrende landskap og terreng å bygge en vei på. Vi har derfor måtte finne gode geotekniske løsninger på dårlig grunn, samt finne gode dreneringsløsninger og renseløsninger siden landskapet er veldig flatt. Det har dermed vært mange ekstra faktorer å ta hensyn til sammenliknet med vanlig A til B veiprosjektering, påpeker BIM-koordinatoren.

Prosjektet utføres i henhold til Statens vegvesens BIM-manual, Håndbok V770. Den inneholder spesifikke krav til 3D-prosjekering, og dette var derfor utgangspunktet for bruk av BIM i prosjektet.

- Vi tok derfor i bruk InfraWorks 360 på et veldig tidlig stadium. Vi satt sammen alt vi hadde av GIS-informasjon og innmålinger av terreng og elementer i en presentasjonsmodell. Deretter kunne
vi lage mange forslag og konsepter for bruk internt, men også for avklaringer med Statens vegvesen, kommune, fylket, grunneiere og andre interessenter. Tidligere måtte vi lage 2D-tegninger og skisser for dette. Nå kan vi tilby et bedre beslutningsgrunnlag og finne bedre løsninger på kortere tid. Vi ønsket også å bruke BIM for å samarbeide bedre. Gjennom bruk av de nye verktøyene InfraWorks, Novapoint 19 og QuadriDCM kan vi jobbe sammen skybasert.

Vi kan dele og motta det daglige arbeidet gjennom skyen og hele tiden vite at vi sitter med det siste grunnlaget. Skybasert prosjektering tilrettelegger i større grad enn tidligere for nasjonalt og internasjonalt samarbeid. På dette prosjektet sitter vann- og avløpsmiljøet i Trondheim, mens veiplanleggerne sitter i Oslo. Vi lærer også opp ingeniører fra India for å være med på slike prosjekter, opplyser Dahl.

Ønsker nedgang i endringsordre

Dette prosjektet har alt gitt CO WI mye oppmerksomhet rundt om i verden. Prosjektet ble presentert i Moskva i juni og skal vises i USA i desember. Dahl mener suksessen ligger i samarbeidet med softwareleverandørene og den hjelpen de har gitt dem.

- Når vi ligger i front av utviklingen, vil det komme en god del nye utfordringer. Det har det absolutt gjort i dette prosjektet. Utarbeidelse av works-arounds, nye arbeidsprosesser og deling av data til skyen er noen eksempler på dette. Men med god kommunikasjon med utviklerne og med videreutvikling av verktøyene vil vi kunne få enda bedre og mer effektive prosjekter fremover. Oppdragsansvarlig er også en del av suksessen, og aktiv bruk av modeller blant oppdragsansvarlige er noe vi må ta med oss inn i nye prosjekter. Ved at Statens vegvesen bestiller BIM-prosjekter er vi kommet langt. Dette pusher oss konsulenter, softwareleverandører og entreprenørene.

Ved å gjennomføre prosjekter på denne måten er det et bevisst mål om at antall endringsordre i byggefasen skal gå ned, vi får bedre tverrfaglige løsninger og det er selvfølgelig morsommere å jobbe på slike prosjekt. Vi håper jo også at slike fremtidige prosjekter kan strekkes enda lengre ved å fjerne mer og mer av tegningsproduksjonen, mener han.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen