E6 i Gudbrandsdalen ved Øyer.
E6 i Gudbrandsdalen ved Øyer. (Foto: Rune Kjøs / Nye Veier)

Prioriterer to nye strekninger

Nye Veier øker tempoet i utbyggingen, og prioriterer strekningen E6 Moelv – Øyer og delstrekningen E6 Kvål – Melhus for utbygging.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Lavere kostnader på prosjekter som allerede er i gang, gir rom for å igangsette flere prosjekter tidligere enn planlagt, og dermed øke produksjonen.

– Etter en helhetsvurdering av samfunnsøkonomi, prosjektenes modenhet og vår likviditetssituasjon har vi nå mulighet til å levere mer trafikksikker vei raskere til brukeren, forklarer administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier.

45 nye km i Innlandet

Med en utbygging av 45 km firefelts vei mellom Moelv og Øyer, får regionen Innlandet totalt nesten 90 km med firefelts motorvei. Fra før av bygger Nye Veier 43 km ny E6 fra Kolomoen til Moelv. Opprinnelig innebar Nye Veiers langsiktige planer en utbygging videre fra Moelv til Ensby i Oppland, men Regjeringen tilførte E6-strekningen Ensby – Øyer (6 km) til Nye Veiers portefølje så sent som 13. april i år etter anbefaling fra selskapets ledelse.

Strekningen blir delt i flere store attraktive entrepriser. E6 Moelv - Øyer berører kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer. Det er godkjent kommunedelplan fra Moelv til Vingrom mens det pågår sluttbehandling på kommunedelplan forbi Lillehammer. Nye Veier har funnet optimaliseringer og lagt til grunn vår anbefalte løsning.

Det vil kunne bli oppstart reguleringsarbeid og konkurransegrunnlag for prosjektutvikling inkludert bygging høsten 2018.

– Store deler av strekningen Moelv – Øyer sentrum er klar for markedet. Prosjektets samfunnsøkonomiske lønnsomhet er kraftig forbedret, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier.

Forbereder oppstart sør for Trondheim

Prosjektet Kvål – Melhus sentrum er ett av fire prosjekter på strekningen E6 Ulsberg – Melhus. Nå prioriteres den syv km lange delstrekningen for snarlig utbygging utfra en vurdering hvor modenhet og kostnadsoptimalisering er lagt til grunn.

– Dette er også en naturlig videreføring av pågående utbygging av ny vei sør for Trondheim i regi av Statens vegvesen. Dette blir første prosjekt under utbygging i Nye Veiers omfattende E6-portefølje sør for Trondheim, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland.

Konkurransegrunnlaget for Kvål–Melhus S blir etter planen utlyst til sommeren, og med en mulig byggestart høsten 2019. Det pågår arbeid med reguleringsplan for strekningen i regi av Melhus kommune og Nye Veier.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen