E6 i Gudbrandsdalen ved Øyer.
E6 i Gudbrandsdalen ved Øyer. (Foto: Rune Kjøs / Nye Veier)

Prioriterer to nye strekninger

Nye Veier øker tempoet i utbyggingen, og prioriterer strekningen E6 Moelv – Øyer og delstrekningen E6 Kvål – Melhus for utbygging.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Lavere kostnader på prosjekter som allerede er i gang, gir rom for å igangsette flere prosjekter tidligere enn planlagt, og dermed øke produksjonen.

– Etter en helhetsvurdering av samfunnsøkonomi, prosjektenes modenhet og vår likviditetssituasjon har vi nå mulighet til å levere mer trafikksikker vei raskere til brukeren, forklarer administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier.

45 nye km i Innlandet

Med en utbygging av 45 km firefelts vei mellom Moelv og Øyer, får regionen Innlandet totalt nesten 90 km med firefelts motorvei. Fra før av bygger Nye Veier 43 km ny E6 fra Kolomoen til Moelv. Opprinnelig innebar Nye Veiers langsiktige planer en utbygging videre fra Moelv til Ensby i Oppland, men Regjeringen tilførte E6-strekningen Ensby – Øyer (6 km) til Nye Veiers portefølje så sent som 13. april i år etter anbefaling fra selskapets ledelse.

Strekningen blir delt i flere store attraktive entrepriser. E6 Moelv - Øyer berører kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer. Det er godkjent kommunedelplan fra Moelv til Vingrom mens det pågår sluttbehandling på kommunedelplan forbi Lillehammer. Nye Veier har funnet optimaliseringer og lagt til grunn vår anbefalte løsning.

Det vil kunne bli oppstart reguleringsarbeid og konkurransegrunnlag for prosjektutvikling inkludert bygging høsten 2018.

– Store deler av strekningen Moelv – Øyer sentrum er klar for markedet. Prosjektets samfunnsøkonomiske lønnsomhet er kraftig forbedret, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier.

Forbereder oppstart sør for Trondheim

Prosjektet Kvål – Melhus sentrum er ett av fire prosjekter på strekningen E6 Ulsberg – Melhus. Nå prioriteres den syv km lange delstrekningen for snarlig utbygging utfra en vurdering hvor modenhet og kostnadsoptimalisering er lagt til grunn.

– Dette er også en naturlig videreføring av pågående utbygging av ny vei sør for Trondheim i regi av Statens vegvesen. Dette blir første prosjekt under utbygging i Nye Veiers omfattende E6-portefølje sør for Trondheim, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland.

Konkurransegrunnlaget for Kvål–Melhus S blir etter planen utlyst til sommeren, og med en mulig byggestart høsten 2019. Det pågår arbeid med reguleringsplan for strekningen i regi av Melhus kommune og Nye Veier.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen