Fra onsdagens PRIME-møte i Brumunddal med Veidekke Entreprenør. Med ryggen til står Prosjektleder Neal Nordahl i Veidekke og forteller om utbyggingen av Arnkvern – Moelv til Prime bestående av fra venstre Anders Beitnes, Harald Kobbe og Herman Bruserud.
Fra onsdagens PRIME-møte i Brumunddal med Veidekke Entreprenør. Med ryggen til står Prosjektleder Neal Nordahl i Veidekke og forteller om utbyggingen av Arnkvern – Moelv til Prime bestående av fra venstre Anders Beitnes, Harald Kobbe og Herman Bruserud. (Foto: Nye Veier)

PRIME i praksis på E6

Stor grad av åpenhet og tillit har stått sentralt når Nye Veier denne uken har gjennomført PRIME-møter med totalentreprenørene Betonmast Hæhre Anlegg og Veidekke Entreprenør på E6-utbyggingen i Innlandet. Med PRIME løses konfliktene før de oppstår.

  • PRIME
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Byggherren Nye Veier satser på PRIME (prosjektintegrert megling) som en viktig metode for å unngå fremtidige konflikter. Mange har god erfaring med dette verktøyet.

– Vi har nå gjennomført den andre runden med PRIME-møter sammen med henholdsvis Betonmast Hæhre Anlegg og Veidekke Entreprenør. Målet er å unngå konfliktene før de oppstår. PRIME er et lavterskeltilbud. Med vår risikobaserte tilnærming fanger vi opp potensielle konflikter på et tidlig tidspunkt, og med stor grad av åpenhet og tillit i PRIME løser vi utfordringene i praksis, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Jeg har stor tro på og også erfaring med PRIME som konfliktreduserende tiltak i ulike kontraktsforhold, og da særlig når det gjelder større bygge- og anleggskontrakter.

- Harald S. Kobbe

Prosjektdirektøren støttes av lederen av PRIME, advokat Harald S. Kobbe fra Kluge.

– Jeg har stor tro på og også erfaring med PRIME som konfliktreduserende tiltak i ulike kontraktsforhold, og da særlig når det gjelder større bygge- og anleggskontrakter.  Disse kontraktene på E6 nord og sør for Hamar er spennende på ulike vis. De er meget store, og de er basert på en totalentreprisekontrakt, hvorav den ene også er kontrahert ut fra best value prinsippet (BVP). Vi vil derfor kunne stå overfor en del spørsmål og utfordringer som er litt annerledes enn ved vanlige og tradisjonelle utførelsesentrepriser, og det blir spennende å se både hvordan partene nærmer seg dem og hvordan vi må gripe dem an, sier advokat Harald S. Kobbe fra Kluge. 

Åpenhet og tillit

Så langt har Nye Veier hatt to møter på hver kontrakt. Det er berammet ytterligere tre møter i 2018, og hyppigheten blir ikke mindre i 2019 og 2020 frem til arbeidene står ferdig.

PRIME-møte med Betonmast Hæhre Anlegg. Fra venstre: Anders Beitnes, Trine Modell, Øyvind Moshagen, Kåre Nordsjø, Knut Harstad, Gudmund Roen, Herman Bruserud og Harald Kobbe. Foto: Nye Veier

– De møtene vi har hatt, har vært preget av stor grad av åpenhet og tillit. Det er tydelig at alle involverte vil legge seg i selen for å få dette til på best mulig måte. Men samtidig har vi på begge parsellene allerede støtt på konkrete og betydelige problemstillinger hvor det har vært nødvendig å gå i dybden både når det gjelder de faktiske forhold og hvordan de best kan håndteres. Vi i Meklingsutvalget er meget opptatt av at det er partene som må ha eierskap til å finne de gode løsningene. Det innebærer at de nå arbeider videre med dette i lys av de diskusjonene vi har hatt på våre møter. Om vi da kan sjekke ut de aktuelle sakene som løst og lukket på vårt neste møte blir spennende å se.  Det er ikke uvanlig at en sak kan gå over flere møter, hvor det også kan bli aktuelt å innkalle til særmøter, hvor faktiske forhold blir analysert og argumenter «knadd», - alt i en prosess som er løsningsorientert og tar sikte å unngå eller i alle fall redusere omfanget tvister, sier Harald S. Kobbe.

Bidrar til et redusert konfliktnivået i bransjen

Både Veidekke Entreprenør og Betonmast Hæhre Anlegg støtter opp under PRIME som verktøy og metode for å unngå og redusere fremtidige konflikter.  

Betonmast Hæhre Anlegg er totalentreprenør for strekningen Kolomoen – Arnkvern.

– Vi opplever at prosjektintegrert megling bidrar til at fastlåste standpunkter belyses slik at partene selv blir satt i stand til å føre dialogen videre i saker som ellers ikke ville bli løst lokalt. Vår oppfatning er at bruk av PRIME bidrar til et redusert konfliktnivået i bransjen, sier Knut Harstad, teknisk sjef i Betonmast Hæhre Anlegg.

Veidekke Entreprenør bygger nye E6 fra Arnkvern til Moelv.

– Jeg er meget glad for at vi er kommet i gang med løpende konfliktløsning, PRIME, i prosjektet. Inntrykket mitt etter de første PRIME-møtene er at dette kommer til å gi partene et godt verktøy for å forebygge konflikter, og dermed klare å gjennomføre utbyggingen av E6 Arnkvern - Moelv uten å ende opp i et komplisert og tidkrevende sluttoppgjør. I tillegg til BVP vil PRIME være med på å gjøre hverdagen enklere og triveligere for alle involverte i prosjektet, sier Roar Tverå, prosjektsjef i Veidekke Entreprenør AS.

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen