Presser rør gjennom vegfylling

Presser rør gjennom vegfylling

Neste uke starter rørpressing av 130 meter overvannsledning under dagens E134 ved Trollerudmoen i Kongsberg. Den skal bygges helt ned til Lågen har en lengde på 870 m med en minste diameter på 1000mm.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Rørpressingen gjennom den 2-3 meter tykke vegfyllingen under E134 kaller vi gjerne tunnellering på fagspråket, forteller kontrollingeniør Roy Are Haare i Statens vegvesen.

To ukers jobb

Rørene som om brukes til dette arbeidet er spesialprodusert i Tyskland. Det vil pågå et par uker framover, men helt uten at trafikken på dagens E134 forbi Kongsgårdmoen forstyrres. Området ligger noen kilometer sørvest for Kongsberg sentrum.

Rørpressingen skjer som en del av arbeidet med etableringen av en ny tverrvei på Trollerudmoen. Den nye tverrveien som skal stå ferdig til sommeren og skal forbinde dagens E134 med ny E134.

Ny E134 vil passere dette området om lag 100 meter lenger vest enn dagens veg. Arbeidet med denne parsellen gjennom Kongsberg starter i løpet av våren.

Ferdig før ferien

Tverrveien på Trollerudmoen består av om lag 500 meter ny veg, ny rundkjøring ved dagens E134, ny gang/sykkelveg og ny bru over g/s-vegen. I tillegg skal det legges noe over to kilometer med ny overvannsledning ned til Lågen og en del annet VA-arbeid.

Tveito Maskin AS fra Notodden har denne kontrakten på vel 34 millioner kroner. Tverrveien skal stå ferdig i slutten av juni 2016.

Kjempekontrakt

Prosjektleder for 13 kilometer ny E134 gjennom Kongsberg, Tom Hedalen, sier tverrveien på Trollerudmoen er viktig å ha ferdig når arbeidet med hovedtraseen for ny E134 gjennom byen starter i løpet av våren.

Kongsbergkontrakten består av nesten tre kilometer veg fra Myntbrua via Gomsrud, ny bru over Lågen sør for Bølgen, videre vestover i Sellikdalen, lang tunnel gjennom Svartåsen og veg i dagen videre sørover forbi Trollerudmoen.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen