Presser rør gjennom vegfylling

Presser rør gjennom vegfylling

Neste uke starter rørpressing av 130 meter overvannsledning under dagens E134 ved Trollerudmoen i Kongsberg. Den skal bygges helt ned til Lågen har en lengde på 870 m med en minste diameter på 1000mm.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Rørpressingen gjennom den 2-3 meter tykke vegfyllingen under E134 kaller vi gjerne tunnellering på fagspråket, forteller kontrollingeniør Roy Are Haare i Statens vegvesen.

To ukers jobb

Rørene som om brukes til dette arbeidet er spesialprodusert i Tyskland. Det vil pågå et par uker framover, men helt uten at trafikken på dagens E134 forbi Kongsgårdmoen forstyrres. Området ligger noen kilometer sørvest for Kongsberg sentrum.

Rørpressingen skjer som en del av arbeidet med etableringen av en ny tverrvei på Trollerudmoen. Den nye tverrveien som skal stå ferdig til sommeren og skal forbinde dagens E134 med ny E134.

Ny E134 vil passere dette området om lag 100 meter lenger vest enn dagens veg. Arbeidet med denne parsellen gjennom Kongsberg starter i løpet av våren.

Ferdig før ferien

Tverrveien på Trollerudmoen består av om lag 500 meter ny veg, ny rundkjøring ved dagens E134, ny gang/sykkelveg og ny bru over g/s-vegen. I tillegg skal det legges noe over to kilometer med ny overvannsledning ned til Lågen og en del annet VA-arbeid.

Tveito Maskin AS fra Notodden har denne kontrakten på vel 34 millioner kroner. Tverrveien skal stå ferdig i slutten av juni 2016.

Kjempekontrakt

Prosjektleder for 13 kilometer ny E134 gjennom Kongsberg, Tom Hedalen, sier tverrveien på Trollerudmoen er viktig å ha ferdig når arbeidet med hovedtraseen for ny E134 gjennom byen starter i løpet av våren.

Kongsbergkontrakten består av nesten tre kilometer veg fra Myntbrua via Gomsrud, ny bru over Lågen sør for Bølgen, videre vestover i Sellikdalen, lang tunnel gjennom Svartåsen og veg i dagen videre sørover forbi Trollerudmoen.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen