Presenterte verdens største satsing på fjernstyrte tårn

Presenterte verdens største satsing på fjernstyrte tårn

Mandag var konsernsjefene i Avinor, Kongsberg Gruppen og Indra Navia samlet for å presentere sin satsing på fjernstyrte tårn. Satsingen er den største som noensinne er lansert innenfor denne sektoren av internasjonal luftfart, og skal bidra til sikker og effektiv drift av norske lufthavner i årene framover.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I august annonserte Kongsberg Gruppen og Avinor Flysikring AS en kontrakt for leveranse av et antall fjernstyrte tårn verdt 400 MNOK. Kongsberg Gruppen er hovedleverandør i tett samarbeid med partner Indra Navia AS.

Mandag 28. september ble planene og de teknologiske mulighetene presentert.

Også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gjestet møtet og fikk demonstrert løsningen.

- Fjernstyrte tårn er en viktig satsing som byr på store muligheter både for Avinor-konsernet og norsk luftfartsindustri. Teknologien legger til rette for sikker og effektiv drift av norske lufthavner, og vil bidra til at vi kan opprettholde de store luftfartstilbudet vi har i Norge, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Moderne teknologi

Avinor har tidligere besluttet å investere i fjernstyrt tårntjeneste for opp til 15 lufthavner, fra et tårnsenter lokalisert i Bodø. En videre satsing forventes å omfatte flere av Avinors lufthavner. Kongsberg og Indra Navia vil levere en komplett løsning for fjernstyring av tårntjenesten ved flere lufthavner fra ett kontrollsenter. Løsningen er bedre enn tilsvarende teknologi på markedet i dag, og vil passe godt i krevende klimaforhold.

- Vi har benyttet kompetanse fra flere områder i konsernet for å hente frem en unik sensorteknologi som er satt sammen av nyutviklede og eksisterende komponenter som gir øyets oppløsning i 360 grader. Det er et sømløst bilde hvor mange av dagens utfordringer ved gjenskapning av et tilsvarende stort synsfelt er løst med kun ett kamera. Systemet også har tilleggsfunksjoner som for eksempel nattkapabilitet ved å benytte en infrarød sensor. Tårnløsningen vil ha et betydelig internasjonalt potensial, sier Walter Qvam, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

- Indra Navia har levert løsninger for internasjonal Air Traffic Management (ATM), herunder løsninger for tårntjenester til verdens største flyplasser og toneangivende ATM-tjenesteleverandører i en årrekke.Å få være en del av denne unike leveransen og samarbeidskonstellasjonen bidrar til å sikre vår posisjon som en ledende leverandør av ATM-løsninger samtidig som det sikrer arbeidsplasser og vårt fagmiljø i Norge. Vi er både stolte og glade, sier Eldar Hauge, administrerende direktør i Indra Navia Norge.

Sikker og effektiv løsning

Med fjernstyrte tårn kan man drive tårntjenesten ved flere lufthavner fra samme sted. Dette gir muligheter for at en person kan håndtere flere lufthavner samtidig, og man unngår betydelige investeringer i tårn og teknisk utstyr ved hver enkelt lufthavn. Mulighetene for bedre og mer effektiv drift er betydelige. Vedlikeholdskostnadene ved hver enkelt lufthavn er også ventet å være betydelig lavere. Til sammen venter man å kunne redusere kostnadene for tårntjenesten på lufthavnene med omlag 30-40 prosent. Lavere utgifter ved lufthavnene gir igjen lavere avgifter til flyselskapene, og legger til rette for å opprettholde det store rutetilbudet og lufthavnstruktur vi har i Norge i dag.

Det er en forutsetning for innføringen at løsningen blir like sikker som, eller enda sikrere enn dagens løsning for tårntjenester.

Selskapene forventer å ha tårnsenteret i Bodø klart- og første tårn fjernstyrt i løpet av 2017.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen