Presenterte verdens største satsing på fjernstyrte tårn

Presenterte verdens største satsing på fjernstyrte tårn

Mandag var konsernsjefene i Avinor, Kongsberg Gruppen og Indra Navia samlet for å presentere sin satsing på fjernstyrte tårn. Satsingen er den største som noensinne er lansert innenfor denne sektoren av internasjonal luftfart, og skal bidra til sikker og effektiv drift av norske lufthavner i årene framover.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I august annonserte Kongsberg Gruppen og Avinor Flysikring AS en kontrakt for leveranse av et antall fjernstyrte tårn verdt 400 MNOK. Kongsberg Gruppen er hovedleverandør i tett samarbeid med partner Indra Navia AS.

Mandag 28. september ble planene og de teknologiske mulighetene presentert.

Også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gjestet møtet og fikk demonstrert løsningen.

- Fjernstyrte tårn er en viktig satsing som byr på store muligheter både for Avinor-konsernet og norsk luftfartsindustri. Teknologien legger til rette for sikker og effektiv drift av norske lufthavner, og vil bidra til at vi kan opprettholde de store luftfartstilbudet vi har i Norge, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Moderne teknologi

Avinor har tidligere besluttet å investere i fjernstyrt tårntjeneste for opp til 15 lufthavner, fra et tårnsenter lokalisert i Bodø. En videre satsing forventes å omfatte flere av Avinors lufthavner. Kongsberg og Indra Navia vil levere en komplett løsning for fjernstyring av tårntjenesten ved flere lufthavner fra ett kontrollsenter. Løsningen er bedre enn tilsvarende teknologi på markedet i dag, og vil passe godt i krevende klimaforhold.

- Vi har benyttet kompetanse fra flere områder i konsernet for å hente frem en unik sensorteknologi som er satt sammen av nyutviklede og eksisterende komponenter som gir øyets oppløsning i 360 grader. Det er et sømløst bilde hvor mange av dagens utfordringer ved gjenskapning av et tilsvarende stort synsfelt er løst med kun ett kamera. Systemet også har tilleggsfunksjoner som for eksempel nattkapabilitet ved å benytte en infrarød sensor. Tårnløsningen vil ha et betydelig internasjonalt potensial, sier Walter Qvam, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

- Indra Navia har levert løsninger for internasjonal Air Traffic Management (ATM), herunder løsninger for tårntjenester til verdens største flyplasser og toneangivende ATM-tjenesteleverandører i en årrekke.Å få være en del av denne unike leveransen og samarbeidskonstellasjonen bidrar til å sikre vår posisjon som en ledende leverandør av ATM-løsninger samtidig som det sikrer arbeidsplasser og vårt fagmiljø i Norge. Vi er både stolte og glade, sier Eldar Hauge, administrerende direktør i Indra Navia Norge.

Sikker og effektiv løsning

Med fjernstyrte tårn kan man drive tårntjenesten ved flere lufthavner fra samme sted. Dette gir muligheter for at en person kan håndtere flere lufthavner samtidig, og man unngår betydelige investeringer i tårn og teknisk utstyr ved hver enkelt lufthavn. Mulighetene for bedre og mer effektiv drift er betydelige. Vedlikeholdskostnadene ved hver enkelt lufthavn er også ventet å være betydelig lavere. Til sammen venter man å kunne redusere kostnadene for tårntjenesten på lufthavnene med omlag 30-40 prosent. Lavere utgifter ved lufthavnene gir igjen lavere avgifter til flyselskapene, og legger til rette for å opprettholde det store rutetilbudet og lufthavnstruktur vi har i Norge i dag.

Det er en forutsetning for innføringen at løsningen blir like sikker som, eller enda sikrere enn dagens løsning for tårntjenester.

Selskapene forventer å ha tårnsenteret i Bodø klart- og første tårn fjernstyrt i løpet av 2017.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen