Prefabrikkerte brobaner er fremtiden

Prefabrikkerte brobaner er fremtiden

Utbyggingskostnadene kan reduseres med over 30 %. - Manglende vilje til endring gjør at det ikke blir bygget billigere, raskere og bedre jernbane. Teknikken og teknologien er der, hva venter vi på? Spurte den svenske jernbaneeksperten Per Corshammar da han holdt et seminar hos Rambøll nylig.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Corshammar har jobbet med høyhastighetsutbygginger over hele verden, og er klar på at det finnes velutprøvde løsninger som kan spare samfunnet for enorme beløp.

Corshammar mener at prefabrikkert brobaner vil gi så mange positive effekter at han synes det er rart at det fortsatt letes etter argumenter for ikke å benytte det. Han hører ofte argumenter som at tekniske regelverk ikke tillater disse løsningene, noe han er innforstått med. Men regler bør i langt større grad utfordres mener han.

Jernbane er dyrt

Omtrent halvparten av kostnadene ligger i underbygging og grunnarbeider, og det tar lang tid å jevne grunnen slik at sporet kan bygges. Med brobaner kan byggetiden halveres, da man prefabrikkerer broelementer som Lego-klosser, og ved at alle jernbanetekniske funksjoner ligger klare i broelementet. Det vil heller ikke være behov for å bygge nye planskilte vei- eller viltkryssinger, som man må med konvensjonelle jernbaner. Mindre jobb til lavere kostnad, helt enkelt.

[img id="1"]

Å bygge lengre sammenhengende broer er kostnadseffektivt og er spesielt egnet der det er dårlige grunnforhold, eller mye snø eller flom. Brobanene blir mer driftssikre og det er ikke rapportert om togulykker på 50 år.

Mye å lære

-Det fungerer verden over, og vil også fungere i Skandinavia. Høyhastighetsbanen mellom Beijing og Berlin skal stå ferdig i 2026. Spør aldri hvor mye en jernbane koster- spør hvor fort den kan bygges! Årlig taper svensk næringsliv 3 milliarder kroner på grunn av for dårlige transportmuligheter, sier Per Corshammer.

[img id="2"]

-Vi søker hele tiden etter måter å bygge raskere, bedre og billigere. Norge har noen særegne utforinger, men vi har likevel mye å lære av andre lands erfaringer. Som rådgiver skal vi spre kunnskap, se etter muligheter og gode løsninger. Dersom vi kan spare samfunnet for milliardbeløp er det spennende å lære mer om dette, avslutter Kathrine Gjerde, seniorrådgiver og oppdragsleder i IC Dovrebanen i Rambøll.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen