Prefabrikkerte brobaner er fremtiden

Prefabrikkerte brobaner er fremtiden

Utbyggingskostnadene kan reduseres med over 30 %. - Manglende vilje til endring gjør at det ikke blir bygget billigere, raskere og bedre jernbane. Teknikken og teknologien er der, hva venter vi på? Spurte den svenske jernbaneeksperten Per Corshammar da han holdt et seminar hos Rambøll nylig.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Corshammar har jobbet med høyhastighetsutbygginger over hele verden, og er klar på at det finnes velutprøvde løsninger som kan spare samfunnet for enorme beløp.

Corshammar mener at prefabrikkert brobaner vil gi så mange positive effekter at han synes det er rart at det fortsatt letes etter argumenter for ikke å benytte det. Han hører ofte argumenter som at tekniske regelverk ikke tillater disse løsningene, noe han er innforstått med. Men regler bør i langt større grad utfordres mener han.

Jernbane er dyrt

Omtrent halvparten av kostnadene ligger i underbygging og grunnarbeider, og det tar lang tid å jevne grunnen slik at sporet kan bygges. Med brobaner kan byggetiden halveres, da man prefabrikkerer broelementer som Lego-klosser, og ved at alle jernbanetekniske funksjoner ligger klare i broelementet. Det vil heller ikke være behov for å bygge nye planskilte vei- eller viltkryssinger, som man må med konvensjonelle jernbaner. Mindre jobb til lavere kostnad, helt enkelt.

[img id="1"]

Å bygge lengre sammenhengende broer er kostnadseffektivt og er spesielt egnet der det er dårlige grunnforhold, eller mye snø eller flom. Brobanene blir mer driftssikre og det er ikke rapportert om togulykker på 50 år.

Mye å lære

-Det fungerer verden over, og vil også fungere i Skandinavia. Høyhastighetsbanen mellom Beijing og Berlin skal stå ferdig i 2026. Spør aldri hvor mye en jernbane koster- spør hvor fort den kan bygges! Årlig taper svensk næringsliv 3 milliarder kroner på grunn av for dårlige transportmuligheter, sier Per Corshammer.

[img id="2"]

-Vi søker hele tiden etter måter å bygge raskere, bedre og billigere. Norge har noen særegne utforinger, men vi har likevel mye å lære av andre lands erfaringer. Som rådgiver skal vi spre kunnskap, se etter muligheter og gode løsninger. Dersom vi kan spare samfunnet for milliardbeløp er det spennende å lære mer om dette, avslutter Kathrine Gjerde, seniorrådgiver og oppdragsleder i IC Dovrebanen i Rambøll.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen