Powel styrker VA-kompetansen ytterligere

Powel styrker VA-kompetansen ytterligere

Tidligere i sommer mottok Powel 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge for et tre-årig prosjekt, med fokus på framtidens IT-løsninger for vannbransjen. I tillegg styrker vi nå VA-avdelingen vår med to nye ansettelser.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Seniorforsker Jon Røstum fra SINTEF og rådgiver i Sweco Frøydis Sjøvold har begge takket ja til nye stillinger innen kommunalteknisk infrastruktur hos Powel. Røstum som sjefsstrateg og Sjøvold som solution manager.

Begge har stor fagkompetanse og lang erfaring, blant annet til sammen nesten 30 års erfaring innen vannforskning ved SINTEF. Ansettelsene vil ytterligere befeste vår posisjon i vannbransjen og komme våre kunder til gode i form av økt fagkompetanse knyttet til våre løsninger og tjenester.

Både Røstum og Sjøvold har god kjennskap til Powel og Gemini VA-produktene fra deres tid på SINTEF. De vil være en stor ressurs for oss og våre kunder, og bidra til at vi leverer enda bedre produkter og tjenester. Begge kommer til å bidra til videreutvikling av VA-løsninger, rådgiving til våre kunder og videre vekst for Powel. I tillegg vil de bli sentrale i Powels VA-prosjekt.

Fremtidens utfordringer og løsninger

Jon er en av de fremste spesialistene i vannbransjen i Norge og har doktorgrad innen fornyelse av ledninger. Han har jobbet tett med Powel i flere perioder og holdt senest foredrag på vår Gemini Brukerkonferanse i vår. Han har jobbet mot vannverk og industri, både nasjonalt og internasjonalt.

- Koblingen mellom vann- og energikompetansen i Powel er spennende, sier Røstum. Her er det muligheter for utveksling av kunnskap i begge retninger. For eksempel kan vannbransjen dra lærdom fra el-sektoren i forhold til innføring av smarte strømmålere (AMS). Kundenes behov er det viktige, målet vårt må være å bidra på best mulig måte, og det kan gå på tvers av fagområder.

Frøydis er sivilingeniør innen vannforsyning og har forsket på ledningsnett og beslutningsstøttesystemer. Hun har i de siste årene jobbet som rådgiver innenfor hydrologi og hydraulikk mot kraftsektoren, kommuner, vei og jernbane. Hennes nye stilling er en strategisk og forretningsorientert rolle, med totalt resultatansvar for et antall produkter.

- Powel setter ute i livet mye av det jeg har ønsket å utrette som forsker, og det er jo nesten en drømmesituasjon for meg, sier hun. Jeg opplever Powel som veldig nytenkende, det er mye som skjer nå, og det blir artig å være med på utviklingen. Tiden er absolutt inne for å bruke ny teknologi fullt ut, alt er jo så enkelt nå med mobile løsninger og skydrift. Behovet i bransjen er veldig stort, vi er et spredt land med få folk, og vi må fordele kompetansen bedre. Nytenkning i forhold til hvordan man skal løse ting ernødvendig.

VEGBYGGING/20. november 2018

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal. Les hele saken

Til toppen