Powel: enda bedre polsk – norsk samarbeid

Powel: enda bedre polsk – norsk samarbeid

Etableringen av Powels Gdańsk kontor i januar 2014 var et viktig strategisk steg for Powels videre ekspansjon i de europeiske markedene utenfor Norden. Kontoret har vokst raskt og har blitt en svært viktig del av Powel.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

En avdeling som har nydt godt av polsk kompetanse er avdelingen for user experience, og samarbeid på tvers av landegrensene har vist seg å ha mange fordeler.

Tilgang til høyt kvalifisert teknisk personale og en fordelaktighet beliggenhet både i forhold til europeiske kunder og hovedkontoret i Trondheim var noen av grunnene til at den polske byen ble valgt som Powels første dedikerte kontor for programvareutvikling.

Det har vært utfordrende og hektisk siden oppstarten og vi er veldig fornøyde

Investering i den polske kystbyen er støttet av City of Gdańsk og Gdańsk Economic Development Agency, InvestGDA, og Powels kontor ligger midt i hjertet av byens voksende IKT-hub. Her jobber 42 ansatte, inkludert tre dyktige designere som jobber i user experience.

- Det har vært utfordrende og hektisk siden oppstarten og vi er veldig fornøyde, sier Adam Boryniec, Business Manager i Powel Polen. På relativt kort tid har vi bygget et solid team her, og vi har vokst raskt.

Styrke i geografisk spredning

Powel var tidlig ute med å investere i brukeropplevelser. Den bevisste satsningen på UX (user experience) begynte i 2008 med ansettelsen av Tonje Evanger som Powels første digital designer. I dag leder hun vårt in-house UX-team som består av åtte personer, tre i Polen og fem i Norge.

Avdelingen bidrar til design som strategi, tjenestedesign og interaksjonsdesign, og Evanger har bare positive erfaringer med å jobbe på tvers av landegrensene.

De som sitter i Polen jobber veldig tett på utviklingsmiljøet der, og det er en fordel

- Vi jobber på kryss og tvers uansett med designere både i Trondhem og Oslo, sier hun. Det kreves at man jobber strukturert, men vi ser at det fungerer og at det er effektivt. De som sitter i Polen jobber veldig tett på utviklingsmiljøet der, og det er en fordel. I tillegg er de rent geografisk tettere på europeiske kunder, og kan bidra godt med brukerundersøkelser nedover i Europa.

I en kreativ rolle er man avhengig av nye impulser for å utvikle seg, og Evanger ser absolutt fordeler i denne sammenhengen med å ha en avdeling som jobber geografisk spredt.

- I et UX-miljø er det sunt å ha forskjellige perspektiver på ting, sier hun. Her kommer vi fra to forskjellige kulturer og vi merker at vi ofte tenker litt annerledes fra hverandre. I tillegg er det en stor fordel for Powel at vi ikke bare er styrt av hva norske kunder vil ha, men at vi får et mer internasjonalt brukerperspektiv også.

Brukeropplevelser i fokus

Et av prosjektene som det jobbes med for tiden er utvikling av nye mobile løsninger for entreprenørbransjen. Her jobber to designere, en fra Oslo og en fra Gdansk, sammen om konsept- og prototypeutvikling.

- Vi har begge vært ute i felt og på kontorbesøk og møtt kundene, forteller Brynjar Barkarson. Dette er helt nye løsninger som skal lages, så det er viktig at vi finner ut akkurat hva det er kunden vil ha.

Vår rolle som digitale designere er å se det store bildet og fokusere på brukeropplevelsen

Nylig arrangerte Powel et brukermøte for noen av våre entreprenørkunder hvor vi blant annet kunne presentere prototyper.

- Vår rolle som digitale designere er å se det store bildet og fokusere på brukeropplevelsen, sier Barkarson. Brukermøtet vårt fikk skryt av kundene, som var veldig fornøyde med å bli involvert tidlig i prosessen. De kom med mange nyttige tilbakemeldinger som hjelper oss videre i jobben med konseptutvikling.

Fasen med konseptutvikling blir etterfulgt av selve programutviklingen. Lanseringsdato for de nye appene er ikke bekreftet enda, men vi kan love spennende produkter hvor knyttingen mellom felt og kontor blir viktig.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen