Populært infosenter bygd av moduler

Populært infosenter bygd av moduler

Cramo Adapteo har ved hjelp av tolv moduler laget et spesialtilpasset besøkssenter for Norges hittil største samferdselsprosjekt.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Infosenteret ligger i Bispegata 13 i Bjørvika i Oslo, og fungerer som et midlertidig besøkssenter for publikum hvor Bane NOR presenterer Follobaneprosjektet – Norges største infrastrukturelle prosjekt innen offentlig kommunikasjon.

Selger Frank Vrabel i Cramo Adapteo forteller at det 324 kvadratmeter store bygget ble overlevert kunden 1. mars. Byggets utforming utvendig ble tegnet av Bane NORs samarbeidspartner, Modus Design, i godt samarbeid med Cramo. Deretter har Modus Design tegnet utstillingsarkitekturen og Bane NOR fylt senteret med innhold før det ble åpnet for publikum i slutten av april.

– Senteret består av moduler fra Cramo Adapteo. Vi har bygd opp og tilpasset modulene etter kundens behov og spesifikasjoner, samt kledd dem utvendig etter kundens ønske. Senteret er fylt med audiovisuelt innhold, illustrasjoner, TV-skjermer, modeller og annen informasjon som viser prosjektet steg for steg frem til jernbanen skal stå ferdig i 2021, sier Vrabel.

[img id="1"]

Mange besøkende

Infosenteret er tre etasjer høyt og består av fire moduler i hvert plan, med trapp gjennom alle etasjene og innvendig heis. Ettersom senteret er åpent for publikum måtte det tilpasses universell utforming. Planen er at infosenteret skal stå i minst fem år, og så lenge Follobaneprosjektet pågår. For Bane NOR er det viktig at innholdsmoduler og bygget for øvrig eventuelt kan flyttes og gjenbrukes av andre utbyggingsprosjekter.

Kommunikasjonssjef i Follobaneprosjektet/Bane NOR, Kathrine Kjelland, forteller at infosenteret allerede har rukket å bli populært blant besøkende, og at tilbakemeldingene er positive både hva gjelder bygget og innholdet.

– Vi åpnet rett etter påske og har hatt veldig mange gruppebesøk dit så langt. Vi har hatt et tett og godt samarbeid med Cramo og synes vi har fått opp et fint bygg. Vi har brukt litt ressurser på dette og synes det er viktig at infosenteret blir brukt. Senteret er åpent for alle og så langt har både naboer, publikum som skal bruke kollektivtilbudet, entreprenører, fagmiljøer, studenter og flere grupper fra Bane NOR besøkt senteret, sier Kathrine Kjelland.

– Personlig synes jeg det er viktig å vise hvor avansert arbeidet med jernbane er. Det er lett å tenke at vi bare legger ut disse skinnene, men det er viktig å vise teknologien, planleggingen, samarbeidet og kompleksiteten i selve utbyggingen, sier kommunikasjonssjefen i Bane NOR.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen